gevoed door Kunstloc Brabant
~

Deze vraag beantwoord ik met enige regelmaat. ‘Er is toch overal plek voor muziek?’ Klopt. Ik vraag dan meestal: weet je ook waar deze muziek gemaakt wordt? Na suggesties van enkele podia (presentatie) of de lokale muziekschool (educatie) blijft het antwoord op deze vraag schuldig.

- Geschreven door Rogier Telderman

~

In 2015 ontstond bij mij, als maker, de behoefte aan een plek voor geestverwante makers. Gesteund door een netwerk van experts begon ik een verkenning, waarbij ik initiatieven uit het verleden onderzocht en gesprekken voerde met makers, musici, overheden en culturele organisaties. Daarbij ontdekte ik dat er een veel bredere behoefte leefde. En niet enkel onder makers. Het ontbrak structureel aan een georganiseerde plek voor ontmoeting en verbinding. Blijkbaar kreeg de sector dat tot nu toe niet gerealiseerd.

En dat terwijl cultuur pas vorm en betekenis krijgt in gemeenschappen. Ze ontwikkelt zich door inspiratie, wederzijdse beïnvloeding, en toepassing. De ontmoeting is hierin essentieel.

Na die eerste jaren van onderzoek en aftasten zette een zestal makers en organisaties in februari 2019 de eerste stap. Met een filosofie van leren-door-te-doen als basis, wilden ze zelf de voorwaarden om hun ideeën te verwezenlijken. Om vanuit niets iets te creëren. Dat werd Dock Zuid.

Op 12 september 2019 opent Dock Zuid haar deuren. Een belangrijk moment dat we graag met elkaar vieren. Dat doen we met Dock Fest, een festival waarin Brabantse makers en organisaties zich presenteren, en een eigen Dock Zuid Magazine. In het blad willen we de potentie van de muzikale sector voelbaar maken. En de makers, drijvende krachten achter succesvolle evenementen en organisaties een platform bieden.

Dock Zuid wordt als thuishaven niet gekaderd door muzikale genres. Centraal staat de bereidheid om een bijdrage te leveren aan de omgeving. Buiten de culturele sector vonden we passende organisatiemodellen: systemen waarbij de ontmoeting en bijdrage aan het collectief essentiële voorwaarden zijn. Zo dragen deelnemers tijd, netwerk en/of middelen bij aan de ambitie om een duurzaam muzikaal ecosysteem te realiseren. Een betekenisvolle economie die het algemene belang dient.

~

Maar de ambitie reikt verder

Dock Zuid ziet kansen voor Brabant om zich cultureel op internationaal niveau te onderscheiden. Door voorop te lopen op het gebied van muzikale innovatie en onderzoek, en deze op duurzame wijze te verbinden aan publiek en maatschappelijke uitdagingen. Muziek is bij uitstek een vorm die deze verbindende rol kan innemen. Is muziek niet de universele taal die alle verschillen overstijgt? De taal die mensen samenbrengt en communiceert zonder enige bullshit? Het is een ambitie die past bij Brabant, die aansluit bij de uitstekende kennisinfrastructuur van onderwijs- en onderzoekinstellingen en podia. En bovendien aansluit bij de ambities van het bedrijfsleven, dat hierin een belangrijke voedingsbodem vormt. Die ambitie geven we vorm en inhoud vanuit Dock Zuid.

Voor deze ambitie is een solide thuisbasis nodig. Het fundament is reeds gelegd. Op naar een duurzame toekomst voor muziek in en uit Brabant.

Dock Zuid opent haar deuren met de eerste editie van het vierdaagse festival DOCK FEST (donderdag 12 t/m zondag 15 september).

Rogier Telderman

Pianist, componist en initiator Dock Zuid
Rogier Telderman