gevoed door Kunstloc Brabant
~

“Als mensen door kunst op een positieve manier met elkaar samengewerkt hebben, dan ben ik tevreden,” vertelt de energieke Angeline Maas. Als kunstenaar en projectleider houdt ze zich onder meer met community art projecten bezig. 

~

Met haar werk zet Angeline mensen in beweging, vertelt ze: “Ik ben een verbinder, ik wil mensen meekrijgen. Zeker in een kleine gemeente als Cranendonk is een onderling gevoel van verbondenheid belangrijk. Door hier kunst voor in te zetten leg ik de focus op het proces: het gaat erom dat de mensen met wie ik werk samen iets maken. En dat ze daar vervolgens samen trots op zijn,” lacht ze. “Dat schept een band.” Via één van haar voorgaande werkgevers - het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) - kwam ze bij toeval met community art in aanraking. “De manier van werken raakte me: dat je mensen zo op een andere wijze naar de wereld kunt laten kijken. Dat vind ik ontzettend mooi.”

~

Verbindingen maken

Haar enthousiasme en energie zet Angeline dus in om anderen mee te krijgen in haar projecten en plannen. Die eigenschap kwam haar ook bij het opzetten van kunst- en cultuurplatform Cultuurcraan in de gemeente Cranendonk goed van pas. “Niet iedereen zat meteen op zo’n platform te wachten,” legt Angeline uit. “Sommige Cranendonkers zeiden: laat het maar gewoon zoals het was. Het is toch goed zo? Het is mooi om te zien dat ik in de twee jaar dat ik hier nu aan de slag ben ook die partijen mee heb gekregen.” De Cultuurcraan is het cultuurpodium voor Cranendonck en omgeving. Het podium organiseert evenementen op verschillende locaties in de gemeente Cranendonck. Daarnaast verzamelt Cultuurcraan alle culturele activiteiten in Cranendonck en omgeving op één website. Het cultuurpodium hoopt dat inwoners van de gemeente hierdoor worden geïnspireerd om zelf met plannen en ideeën voor nieuwe activiteiten te komen, die ze vervolgens ook samen uitvoeren.

~

Efkes de weg kwijt

Ieder dorp in de gemeente Cranendonck heeft een sociaal makelaar én een huiskamer (trefpunt). De sociaal makelaar helpt inwoners bijvoorbeeld bij vragen over zorg en welzijn en komt bij de mensen thuis. Het idee voor theaterstuk ‘Efkes de weg kwijt’ ontstond naar aanleiding van een vraag van verschillende ‘huiskamers’ en sociaal makelaars in de Cranendonkse dorpen. Zij hadden behoefte aan een luchtiger, toegankelijker verhaal over dementie. “Na brainstorms met de verschillende partijen kwamen we bij een theatervoorstelling uit. In de voorstelling laten we scènes zien van ouderen in het beginstadium van dementie, wanneer ze nog thuis wonen. Op die manier willen we meer bewustwording voor dit onderwerp creëren.”

Film door Karen Ebert

~

De voorstelling roept discussie op, nodigt mensen uit om over het onderwerp te praten. Dat bleek al na de eerste try-outs. Angeline: “Met deze voorstelling hoop ik dat we echt een stap nemen in bewustwording over dementie. En natuurlijk dat de acteurs terugkijken op een fantastische ervaring. Mooi dat zij hun ervaringen over dit onderwerp op deze manier konden delen.”

Meer over community art

In Brabant gebruiken we kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken. Community Art Brabant brengt nieuws, kennis en netwerken samen voor community art, buurtcultuur en social design.

Community Art Brabant

Iris van den Boezem

Freelance redacteur en tekstschrijver
Iris van den Boezem