gevoed door Kunstloc Brabant
~

Sinds juli heeft Brabant een nieuwe gedeputeerde van Cultuur. In het huidige provinciebestuur draagt Helmonder Stijn Smeulders de verantwoordelijkheid voor het provinciale beleid van onze sector. Een belangrijke portefeuille, vindt hij. “Iedere Brabander heeft iets met cultuur. Of dat nu carnaval is, of juist het bezoeken van musea - cultuur heeft een belangrijke plek in onze provincie. Het is onderdeel van ons DNA.”

Geschreven door: Iris van den Boezem

~

Brede portefeuille

Nog maar vijf maanden zit hij in het zadel van Gedeputeerde Staten, en anderhalf jaar te gaan tot de volgende verkiezingen. Dan is het nog best een uitdaging om écht iets te veranderen. Zeker met zo’n brede portefeuille als die van Stijn. Hij is de komende periode verantwoordelijk voor Bestuur en Veiligheid, Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed en Ontwikkelbedrijf & Deelnemingen. “Dat betekent dat ik mijn aandacht goed moet verdelen. De komende anderhalf jaar leggen we een basis. Zodat we vanaf 2023 verder kunnen bouwen.”

11376
Bezoek aan Kunstsmullen | Door: Provincie Noord-Brabant
~

Blazen in de fanfare

Als jong ‘menneke’ liep Stijn week in, week uit mee in fanfare Unitas in Mierlo-Hout, blazend op de bariton-tuba. En dat deed hij tien jaar lang. Opa Smeulders was vijfentwintig jaar lang voorzitter van die club. Breed glimlachend: “Dat was echt een familiedingetje. Ouders, broers, zussen, neven en nichten - iedereen deed mee. En tussen ons: een muzikaal talent was ik niet per se, haha.” Maar dat maakte totaal niet uit, vervolgt hij. “Ik had er plezier in. En daarnaast was het goed voor mijn ontwikkeling. In zo’n fanfare leer je functioneren in een groep, samenspelen. Dat is bijzonder leerzaam.”

'Er is veel waardering voor de culturele sector in Brabant en de impact die deze heeft op het leven van de Brabanders' Stijn Smeulders
~

Enorme drive

Voor Stijn is het Provinciehuis in Den Bosch geen onbekend terrein. De afgelopen tien jaar was hij lid van Provinciale Staten. Om de cultuursector beter te leren kennen, nu vanuit zijn rol als gedeputeerde, besteedde hij de afgelopen maanden vooral aan kennismaken, kennismaken en nog eens kennismaken. “Wat ik zie bij partijen in de kunst en cultuur in Brabant is dat covid een enorme impact heeft gehad. En tegelijkertijd een gezonde drive om door te gaan. De wil om de schouders eronder te zetten is er. En dat is ontzettend mooi om te merken.”

Natuurlijk, zegt Stijn, herinnert hij zich die enorme berg met theaterstoelen voor het Provinciehuis nog goed - nu ruim een jaar geleden - een protest van de sector tegen de plannen van het toen net geïnstalleerde bestuur. Over de rol van cultuur is het nieuwe coalitieakkoord duidelijk. "We hebben in woorden uitgedrukt dat we ontzettend veel waardering hebben voor de culturele sector in Brabant, en de impact die deze heeft op het leven van de Brabanders”, meldt Stijn. “Het is fijn en belangrijk dat we nu een nieuwe start kunnen maken. En dat de cultuursector dat enthousiasme deelt.”

'Ik zie bij partijen in de kunst en cultuur in Brabant dat covid een enorme impact heeft gehad. En tegelijkertijd een gezonde drive om door te gaan' Stijn Smeulders
~

Extra middelen

Wat staat er de komende anderhalf jaar op het programma? Aan de ene kant, denkt Stijn, blijft de coronapandemie voorlopig aandacht vragen. “Met het perspectiefbudget hebben we tweemaal € 250.000 beschikbaar gesteld voor met name kleinere makers. Daarin zag je weer die sterke wil van de sector om door te kunnen: dit budget is namelijk in een mum van tijd besteed.” Ook verdubbelde de provincie eenmalig het budget voor de impulsgeldenregeling voor 2021 en 2022 met € 2,6 miljoen. “Hiermee fungeren we als startmotor om de sector weer op gang te krijgen. En het blijft spannend, met die oplopende besmettingen. We kijken daarom steeds zo goed mogelijk wat de sector nodig heeft.”

In het nieuwe bestuursakkoord is zes miljoen extra vrijgemaakt voor vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport. Waar gaat dit geld precies naartoe? “Met die middelen geven we de komende anderhalf jaar extra impulsen aan goede projecten. Wat voor projecten dat precies zijn is nu nog niet concreet. Daar is de tijd net iets te kort voor”, legt Stijn uit. Een leidraad hiervoor is de startnotitie voor ons beleidskader ‘Levendig Brabant’. “Daar staan uitgangspunten in die de rode draad vormen voor hoe we die zes miljoen besteden, en voor het nieuwe beleidskader dat we volgend jaar opstellen.” Na de verkiezingen van maart 2023 vult de provincie ‘het programma’ tot en met grofweg 2030 concreet in: hoeveel geld gaat naar welke thema’s? “Die nieuwe verkiezingen vormen dus een belangrijk moment, ook voor de cultuursector.”

'We vinden het belangrijk dat de cultuursector nadrukkelijk haar stem laat horen' Stijn Smeulders
~

Praat mee

“Op 22 november lanceren we de website levendigbrabant2030.nl”, vervolgt Stijn. “Daarmee roepen we partijen uit onder andere de cultuursector op om samen met de provincie en burgers mee te denken over het beleidskader tot en met 2030.” Met dit kader zet de provincie de lange lijn uit: hoe willen we dat onze provincie er over een kleine tien jaar uitziet? Dit proces neemt een jaar tot anderhalf jaar in beslag, legt de gedeputeerde uit.

“Met belanghebbenden uit de verschillende sectoren gaan we kijken: hé, wat is nou belangrijk voor de Brabander? Wat hebben we al op het gebied van onder andere cultuur en hoe kunnen we vernieuwen?” Vastbesloten: “We vinden het belangrijk dat de cultuursector daar nadrukkelijk haar stem in laat horen. Daarom roep ik iedereen die dit leest op: meld je aan en denk mee. Samen bepalen we de toekomst, en zorgen we dat cultuur net zo’n prominente plek blijft innemen als dat het altijd heeft gedaan. Mét en voor de Brabander.”

Levendig Brabant 2030

Iris van den Boezem

Freelance redacteur en tekstschrijver
Iris van den Boezem