gevoed door Kunstloc Brabant
~

Sinds vrijdag 13 maart liggen al onze activiteiten stil. Onze leslocaties zijn nu ruim vijf weken dicht en ik kan wel zeggen dat ik mijn collega’s, onze cursisten en leerlingen enorm mis! Het is stil, veel te stil. Ik mis de tonen van de muziek, dansende voeten, de dramatisch uitgesproken woorden van theater, de klanken van een mooi lied en het repeterende geluid van de hamers in de smederij en bij het beeldhouwen in steen. Ik mis de reuring, het samenzijn en het (echte) persoonlijke contact tijdens de lessen, cursussen en op kantoor.

– Geschreven door Barbara Brouwer, Beeld door Karin Jonker

~

Juist in deze tijd blijkt maar weer eens dat kunst- en cultuureducatie een grote en waardevolle rol spelen in onze gemeenschap. Een waardevolle rol op het inhoudelijke vlak; de (talent)ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen, maar ook op het sociale vlak: de ontmoeting, het persoonlijke contact tussen docent en leerlingen en cursisten en professionals onderling.

Het stilleggen van de (les)activiteiten betekent dat een groot deel van mijn collega’s geen of minder werk heeft. Inmiddels geeft een aantal van onze kunstdocenten les vervangende activiteiten en online begeleiding. Ik ben onder de indruk van de snelheid en professionaliteit van mijn collega’s in het opzetten van deze online lesprogramma’s en opdrachten. Hierdoor creëren we werkgelegenheid en houden we het contact met onze cursisten en leerlingen warm.

3211

foto: Karin Jonkers

~

Samen hebben we een missie en passie: jong en oud in contact brengen en houden met kunsteducatie. De online lessen zorgen ervoor dat onze cursisten en leerlingen zich blijven ontwikkelen. Bovendien biedt het ze afleiding en plezier in de huidige omstandigheden. Deze lessen kunnen echter nooit het persoonlijke contact en de onderlinge interactie van de reguliere lessen bij ons in huis vervangen, het is ‘the next best thing’. 

Onze docenten en ondersteunende medewerkers zijn essentiële schakels in het leveren van professionele kunsteducatie. In deze heftige tijd blijft goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap voor ons dan ook voorop staan. Als sector moeten wij juist nu onze verantwoordelijkheid nemen om collega’s door deze moeilijke tijd heen te helpen. Door in hen te investeren. In overleg en samenwerking met de (lokale) overheid. Goed zorgen voor onze werkenden is goed zorgen voor de toekomst van kunst(educatie). 

Daarnaast leren we veel in deze bijzondere tijd. Door te investeren in mooie (digitale) ontwikkelingen die we straks ook in onze persoonlijke lessen en cursussen extra in kunnen zetten. Een verrijking van ons aanbod.

Goed zorgen voor onze werkende(n) is goed zorgen voor de toekomst van kunst(educatie).
~

De wereld van de kunsten kan veel stormen doorstaan. Verandering, creativiteit en ontwikkeling zit in ons DNA. Maar alleen samen kunnen we ook deze crisis aan. Ik hoop mijn collega’s snel weer te zien en onze leerlingen en cursisten weer ‘in huis’ te ontvangen. De stilte wordt verbroken en gaat over in gezellige reuring, mooie muzikale klanken, het geklets, het gelach, het bewonderen van de kunstwerken, de optredens, het gezang en het samen vieren en genieten van de mooie kunsten.

Barbara Brouwer

Directeur Phoenix Cultuur en initiatiefnemer CHV Academy, Circle of Talent, Meierijstad