gevoed door Kunstloc Brabant
~

Samen met Miss Montreal stond hij op het grote podium van Festyland in Volkel: de vijftienjarige Mitchell Metz uit Helmond. De rustige jongen genoot toen het publiek zijn naam scandeerde. Het podium is geen onbekend terrein voor hem, zo’n uitbundige mensenmassa voor hem, was voor het eerst.

- Geschreven door Ilonka de Ridder-Lebon

~

Op uitnodiging van Sanne Hans, aka Miss Montreal, poseerde Mitchell 15 oktober samen met de Nederlandse singer-songwriter voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Sanne is de nieuwste ambassadeur van het fonds dat kunst- en sportbeoefening mogelijk maakt voor kinderen en jongeren uit gezinnen die hiervoor te weinig geld hebben. Want ondanks dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, groeien toch ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum.

Ook het gezin van Mitchell heeft het niet breed. Maar zijn ouders hebben altijd manieren gezocht en gevonden om Mitchell en zijn broer en zus de dingen te laten doen die zij leuk vinden. Voor Michell begon dat met stijldansen. Hij was ongeveer 7 jaar oud toen hij zelf wilde dansen. “Mijn ouders hebben het gedaan, mijn zus zat er op en ik ging vaak mee om te kijken en vond het leuk.” Hij beleefde zoveel plezier aan het dansen dat hij als tienjarige aan wedstrijddansen begon. En Mitchell doet aan streetdance. “Mijn beste vriend van Dansschool Reniers Helmond ging dat doen en ik wilde ook wel.”

3152
Sanne Hans maakt graag tijd vrij om ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur te zijn. "Ik vind het heel belangrijk om kinderen te motiveren. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat een kind of puber een uitlaatklep heeft, de kans krijgt zijn of haar eigen pad te gaan. Ik weet hoe zwaar het je het kunt hebben. Te zorgen dat ieder kind een uitlaatklep heeft, is mijn motivatie om ambassadeur te worden."
~

Meedoen = meer kansen. Vanuit deze visie maakt het Jeugdfonds Sport & Cultuur het vanaf 2009 mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen ook de benodigde attributen. Het fonds bouwt sinds de start gestaag aan een groeiend netwerk van lokale en provinciale fondsen door het hele land. Sommige fondsen zijn er voor sport- en cultuurparticipatie, andere focussen zich op sport of cultuur.

3158
~

Jeugdfonds Cultuur Brabant

Brabant heeft een Jeugdfond Sport in Breda en in Eindhoven, een Jeugdfonds Sport & Cultuur in ’s-Hertogenbosch/Vught en het provinciale Jeugdfonds Cultuur Brabant. In 2013 werd Kunstloc Brabant (toen nog Kunstbalie) benaderd door het landelijke fonds met de vraag een provinciebreed fonds, speciaal voor cultuurparticipatie op te richten. Een fonds waar gemeenten tot 100.000 inwoners zich bij kunnen aansluiten.

Terugkijkend kan je zeggen dat dat goed gelukt is. In één jaar tijd is een stichting opgericht, een bestuur aangesteld, een coördinator gevonden en met Moerdijk en Roosendaal als eerste Brabantse gemeenten een samenwerking gestart. Met de aansluiting dit jaar van Helmond en Gilze en Rijen staat de teller nu op 23 en het einde is nog niet in zicht.

Gemeenten die zich aansluiten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant labelen middelen uit hun armoedebeleid voor kunstparticipatie. Van 2015 tot 2019 ontvangen zij ter aanvulling een startdonatie van de Rabobank Foundation en een stimuleringsbijdrage van provincie Noord-Brabant.

3146
Op Festyland in Volkel maakt Mitchell een serieuze fotoshoot mee.
~

Kinderen in de hoofdrol

Mei dit jaar vierde het Jeugdfonds Cultuur Brabant de start van de samenwerking met B5-gemeente Helmond. Hier leerden we Mitchell en zijn ouders kennen. Voor elke gemeente die zich aansluit bij het fonds, wordt een feestelijke kick-off georganiseerd: een samenzijn waar kinderen de hoofdrol hebben en laten zien en vertellen over hoe blij zij worden van muziek of kunst maken, theater spelen of dansen. Zo ook Mitchell. Schuchter stond hij naast zijn ouders in de zaal, open en toegankelijk op het podium. Hij voerde een streetdance uit en sprak enthousiast over musical, zijn andere passie. Een metamorfose die velen in de zaal tot beroering bracht.

Wij willen kinderen helpen hun dromen waar te maken. Dat doen we door samen te werken met zo veel mogelijk Brabantse gemeenten en binnen die gemeenten de lokale relatiebeheerders en de intermediairs te ondersteunen. Annelies Visser
~

Samen voor alle kinderen

“In de Brabantse gemeenten tot 100.000 inwoners groeit ongeveer een of de elf kinderen op in armoede, dat zijn er ongeveer 14.000. Voor die kinderen is dans-, muziek- of tekenles vaak onbereikbaar. Wij zijn er om voor kinderen van 4 tot 18 jaar het onbereikbare bereikbaar te maken.” Annelies Visser is voorzitter van het Jeugdfonds Cultuur Brabant. “Wij willen kinderen helpen hun dromen waar te maken. Dat doen we door samen te werken met zo veel mogelijk Brabantse gemeenten en binnen die gemeenten de lokale relatiebeheerders en de intermediairs te ondersteunen.”

Goede relatiebeheerders en veel intermediairs zijn de succesfactoren om zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in armoede te bereiken. De relatiebeheerders, veelal werkzaam bij kunstencentra of als cultuurcoach, weten de weg in hun gemeente en kunnen koppelingen maken tussen cultuur en het armoedenetwerk. Intermediairs zijn werkzaam als bijvoorbeeld leerkracht, buurtcoach of schuldhulpverlener. Zij weten hoe ze kinderen en hun ouders kunnen bereiken en kunnen op zeer eenvoudige wijze een aanvraag voor het kind indienen. Hierna kan het kind vaak al binnen drie weken op les.

“Het doet goed om te zien dat onze Brabantse aanpak werkt. In ons eerst jaar hebben we 63 kinderen kunnen laten dansen, zingen, schilderen en meer. Dit jaar zijn dat er ruim tien keer zoveel.”

Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.
~

Meedoen in de samenleving

Iedereen die zich inzet om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen aan kunstbeoefening weet dat het meer is dan alleen goed en leuk. Het ontwikkelen van de eigen creativiteit en het laten horen en zien wie je bent, hebben grote effecten op kinderen. Op hun zelfvertrouwen, op het concentratievermogen, het vergroot de sociale vaardigheden en vergroot de kansen om later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor kinderen in achterstandsposities. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.

Mitchell is voor ons een prachtig voorbeeld. Hij bloeit zichtbaar op als hij danst: of het nu stijldansen of streetdance is. Zijn ogen gaan sprankelen als hij praat over de musicalschool waar hij nog meer kan dansen. In Helmond spraken wij zijn trotse ouders. Kort hierna overleed zijn moeder die al langere tijd ziek was. Zijn vader gaat door met wat hij en zijn vrouw jaren samen deden: het stimuleren van hun zoon, het zoeken van oplossingen en het creëren van kansen voor hun kinderen. Vader Theo staat trots tussen de coulissen als Mitchell en Miss Montreal een daverend applaus in ontvangst nemen. “Hij verdient dit zo!”

3159
Het Jeugdfonds Cultuur Brabant heeft ook een ambassadeur: de zestienjarige Lorenzo van Koten die als DJ Lorentz steeds meer bekendheid geniet. De talentvolle jonge DJ geniet van zijn muziek en gunt ieder kind hetzelfde.

Wil je ook een verschil maken in het leven van kinderen? Meld je dan aan als intermediair of relatiebeheerder: www.jeugdfondscultuur.nl/brabant