gevoed door Kunstloc Brabant
~

Kunst maakt impact en impact maken is een kunst, zo is te lezen op de website van The Art of Impact. In opdracht van minister Jet Bussemaker van OCW is dit tijdelijke projectfonds ontwikkeld. Ruim 7 miljoen had Bussemaker beschikbaar voor kunstprojecten met een duidelijke impact op actuele maatschappelijke vraagstukken. De Brabantse projecten die door de selectie heen kwamen zijn op twee handen te tellen. Hieronder tref je een overzicht.

- Geschreven door Sabine Ticheloven

~

Ruim 700 aanvragen kreeg de organisatie van The Art of Impact binnen na twee open oproepen in 2015. Hoeveel precies uit Brabant kwamen is niet meer te herleiden. Deze nieuwe kunstprojecten gingen over de leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg en welzijn en de (circulaire) economie. In totaal werden er 86 projecten gehonoreerd.Naast deze nieuwe projecten komen ook bestaande projecten in aanmerking voor financiële steun. Bestaande projecten kunnen geen aanvraag indienen, zij worden rechtstreeks door de organisatie benaderd. 

Gehonoreerde nieuwe Brabantse projecten

1. The Absent State

Van 15 september t/m 30 oktober 2016 worden de foto's integraal geëxposeerd bij het Breda's Museum als onderdeel van het BredaPhoto International Photo Festival. Na het festival zal de expositie de wereld rondreizen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

1. The Absent State
~

2. Crypto Design Challenge

Het beveiligen van tekst en beeld is ingewikkeld en designers houden zich er nog te weinig mee bezig. De Crypto Design Challenge, een initiatief van het Museum of the Image (MOTI), wil dat veranderen. Het roept jonge designers en kunstenaars op om nieuwe inspirerende voorstellen en plannen in te sturen die het versleutelen van digitale beelden en informatie toegankelijk maken.

Zodoende wil de Crypto Design Challenge een brug slaan tussen twee werelden. Enerzijds de wereld van de kunstacademies, waarbij het vooral draait om het artistieke en visuele en niet om technologie, en anderzijds de wereld van de technische universiteiten waarbij het juist andersom is. Binnenkort start een nieuwe oproep die in het teken staat van social media. Vanaf eind mei kunnen ideeën worden ingestuurd (zie de website).

3. Festival Muziek op de Dommel

Kunst op de Dommel is onderdeel van festival Muziek op de Dommel en wil het grote publiek bewust maken van de kracht van natuurlijke energiebronnen. Het laat de Muziek van de Dommel klinken in een muzikale kunstroute waarbij de energie van de Eindhovense stadsrivier hoorbaar, voelbaar, tastbaar en speelbaar wordt.
De kunstwerken verbinden energie en techniek met muziek. Dat leidt tot installaties die bewegen, geluid maken, knarsen, musiceren, fascineren en het publiek verleiden zelf mee te doen aan de energierevolutie. De ge┬Ľnstalleerde kunstroute die zich in en om de rivier de Dommel bevindt is vanaf 22 mei twee weken lang toegankelijk voor publiek. Er is een speciale opening met live optredens op zondag 22 mei van 13.00-17.00 uur. In het laatste weekend, op 4 en 5 juni 2016, vindt tevens het Festival Muziek op de Dommel plaats.

3. Festival Muziek op de Dommel
~

4. Museum as Social Powerplant

Het Van Abbemuseum wordt zich steeds bewuster van zijn sociale positie en potentie als museum. Uit de vele vruchtbare ideeën over de manier waarop het met partners en publiek vorm kan geven aan hun maatschappelijke rol, zijn er vier geselecteerd om te realiseren. Om zo het museum te transformeren in een 'Museum as Social Powerplant'.

Bij de vier - elkaar aanvullende - projecten staan verbinden, verdiepen, verspreiden en veranderen centraal.

Agents of Change: Het verbinden van bestaande sociale kunst- en ontwerpinitiatieven in Eindhoven.

Artistic Ways of Psyciatry: De ambitie van het museum verdiepen om met kunst bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische aandoening.

Broadcasting the Archive: Het delen en verspreiden van kennis van sociaal-artistieke projecten.Queering the Collection: De collectie maatschappelijk veranderen. Ruimte creëren voor afwijkende ideeën over identiteit en seksualiteit.

3739
~

5. STRP SENIOR The Screen Society

STRP linkt kunst, leven en technologie voor een breed maar vooral nieuwsgierig publiek. Meemaken en meedoen staan hierbij voorop. Voor senioren is creatieve technologie vaak nog een onbekende wereld. STRP SENIOR The Screen Society wil hierin verandering brengen en senioren kennis laten maken met de mogelijkheden van technologie.Samen met senioren, studenten en kunstenaars onderzoekt STRP het virtuele en fysieke, het materiële en immateriële en brengt ze dit samen in een interactieve installatie. Senioren zullen worden ondergedompeld in een virtuele wereld met de Oculus Rift (Virtual Reality bril). Tegelijkertijd worden ook de andere zintuigen geprikkeld door geur, smaak en tast. Een onvergetelijke ervaring!

Incubate behoorde met het project 'This Game could be your life' ook tot dit lijstje met projecten, maar is niet verwerkt in dit artikel. 

~

Gehonoreerde bestaande Brabantse projecten

Naast nieuwe projecten zijn er ook beloftevolle bestaande projecten die rechtstreeks worden benaderd door The Art of Impact.

6. QUIET 500

Op initiatief van schrijver A.H.J. Dautzenberg verscheen eind 2013 de Quiet 500. Een glossy magazine over (stille) armoede als tegenhanger van de welbekende Quote 500.

Samen met Ralf Embrechts (MOM Tilburg) en een groep van 25 vormgevers, dichters, schrijvers, journalisten en fotografen heeft Dautzenberg zijn idee verder uitgebouwd. Iedereen werkte vrijwillig mee. Ruim 17.000 exemplaren van het blad werden verkocht. De netto-opbrengst (€ 50.000,-) ging volledig naar lokale armoedeprojecten.Vervolgens is het blad verstuurd naar alle miljonairs uit de Quote 500 met het verzoek mee te denken over oplossingen. Twee Quote-miljonairs hebben daarop de Quiet Community ontwikkeld, een marktplaats met gesloten beurzen dat in januari 2016 als pilotproject in Tilburg is gestart. Op 17 oktober 2016, de Internationale Dag van de Armoede, wordt een tweede unieke editie van Quiet 500 uitgebracht.

6. QUIET 500

7. Het Groot Letterfestival

Het Groot Letterfestival brengt verschillende doelgroepen met een gedeelde passie samen: liefde voor literatuur. Het biedt bewoners van een verzorgingshuis de gelegenheid om in eigen huis een hoogstaand literair festival te bezoeken en om hun levenservaringen te vertellen met zelfgeschreven teksten of die van literaire auteurs. Tegelijkertijd krijgen bezoekers van buiten de gelegenheid om een kijkje te nemen in de verzorgingshuizen.

Op 10 april jl. vond de tweede editie plaats in de verzorgingshuizen van de Vitalis Zorg Groep in Eindhoven. Met daverende optredens van o.a. Jules Deelder, Rodaan Al Galidi en het OKUR ensemble.De komende jaren wordt het aantal edities en locaties van het festival uitgebreid en werkt het Groot Letterfestival toe naar een landelijk platform.

7. Het Groot Letterfestival
~

8. FoodlabPeel

FoodLabPeel is een gebiedsgericht project binnen het programma Agri Meets Design. De Peelregio in Zuidoost Brabant staat bekend om haar intensieve veehouderij. Hoe boeren, burgers en de omgeving in deze regio optimaal kunnen samenwerken is al langere tijd onderwerp van gesprek.

~

Een veehouderij die zich in balans met de omgeving ontwikkelt. In overleg tussen boer, burger en consument en met perspectief voor de toekomst. Daar wil FoodLabPeel een bijdrage aan leveren. In een vijftal casussen worden in cocreatie tussen boer, kunstenaar en omgeving, ideeën en oplossingen ontwikkeld voor individuele vragen van de boer, die tegelijk ook een nieuw perspectief bieden voor de agrarische sector in het gebied. Een perspectief waarin de landbouw zich in dialoog met de omgeving ontwikkelt. In oktober 2016 vinden de eindpresentaties van de ontwerpen plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

9. Wel of niet Brabants?

Kunst houdt zich niet altijd aan provinciegrenzen. Alleen selecteren op Noord-Brabant kan dus een vertekend beeld geven. Wat als een theatergroep heel Nederland aandoet en dus ook in Brabant optreedt? Of het adres van de aanvrager in Arnhem is terwijl het project in Eindhoven plaatsvindt? Zoals Innocent Technology van kunstenaar Roland Schimmel i.s.m. met onder meer het Van Abbemuseum en de TU in Eindhoven. Het gaat over kijken met je brein en is een vervolg op het onderzoeksproject The Innocent Body. Een prachtig project. Het zou toch jammer zijn als het, enkel door te focussen op grenzen, onbenoemd zou blijven.

9. Wel of niet Brabants?

Sabine Ticheloven

Erfgoedspecialist en schrijver van levensverhalen en bedrijfshistorie
Sabine Ticheloven