gevoed door Kunstloc Brabant
~

Voor literatuur is er niet langer plek in de provincie. De literaire organisaties Tilt (Tilburg) en ­Watershed (Eindhoven) krijgen geen provinciale financiële ondersteuning meer. Dat is kwalijk. Voor Tilt geldt zelfs dat ook de gemeente niet langer betaalt. Als deze overheden zich tenminste houden aan het subsidieadvies dat vorige week door de adviescommissie voor cultuur in BrabantStad is uitgebracht. Overheden: honoreer daarom de positieve adviezen voor Watershed en Tilt.

– Geschreven door Jenneke Harings

~

Tien jaar lang hebben beide organisaties de nek uitgestoken voor de literatuur in Brabant. Daarmee bonden zij talentvolle schrijvers aan het Brabantse publiek en maakten van de provincie een vestigingsplaats voor de letteren. Tilt was niet alleen verantwoordelijk voor aantrekkelijke festivals met landelijke uitstraling, maar ook voor de publicatie van het Brabants Boek Present, samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Watershed bracht de kracht van creatief schrijven over op haar literaire volgers, maakte prachtige podcasts en organiseerde bijzondere literaire avonden. Samen waren ze verantwoordelijk voor het talentontwikkelingstraject WOLK, van waaruit schrijvers debuteerden bij landelijke uitgeverijen.

~

Positief subsidieadvies

Als de provincie en de gemeente Tilburg het advies van de commissie overnemen, komt aan deze inspirerende activiteiten hoegenaamd een eind. Beide organisaties kregen een positief subsidieadvies. Dat de commissie aangeeft een debatcentrum te missen, maar twee literaire organisaties onder de zaaglijn laat eindigen en daar geen melding van maakt, is trouwens ook wonderlijk. Vanwege gebrek aan middelen – de 9,9 miljoen euro die jaarlijks wordt uitgegeven, is voor andere instellingen – is er in de provincie geen plek meer voor ­literatuur.

Een desastreus besluit. De laatste jaren groeide de belangstelling voor literatuur onder het Brabantse publiek gestaag. Er was publiek voor literatuur. Er debuteerden Brabantse schrijvers die nu eens niet naar de Randstad vertrokken. Het begin van een literaire infrastructuur in Brabant was er.

~

Ondersteunen

Waar minister Van Engelshoven deze maand een literatuurfestival aan de Basis Infrastructuur toevoegde, laten gemeenten en provincie er nu mogelijk twee vallen. Deze overheden kunnen nog iets doen: constateren dat een infrastructuur zonder literatuur niet wenselijk is en, gebaseerd op positieve adviezen, deze organisaties toch ondersteunen. Doen ze dat niet, dan draaien ze de literatuur in Brabant de nek om. Terwijl verbeeldingskracht van schrijvers juist in deze tijd zo hard nodig is.

Jenneke Harings is studieleider bij Kunst & Economie aan de HKU in Utrecht en voorzitter van de BIS-commissie Letteren bij de Raad voor Cultuur.

WOLK is het talentontwikkelingstraject voor schrijvers, performers en makers bij wie het woord centraal staat. Met WOLK bieden Tilt, Watershed en Poetry Circle Nowhere talentvolle schrijvers langdurig intensieve begeleiding en een plek om zich te ontwikkelen en te verdiepen. Ontdek hier meer over WOLK.

Dit artikel is eerder verschenen in het Brabants Dagblad.