gevoed door Kunstloc Brabant
~

Sinds begin 2018 werkten zo’n 150 leraren en schoolleiders, onder de noemer 'Curriculum.nu', in ontwikkelteams aan herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor onder andere het voortgezet onderwijs. Een interessante ontwikkeling, vindt adviseur voortgezet onderwijs Annemiek Tekstra. En nu ligt er een kans om daarop door te pakken. “Zet kunstvakdocenten in om mee te denken over hoe het onderwijs echt kan vernieuwen.”

- Geschreven door Annemiek Tekstra-Berendsen

~

Op 10 oktober worden de opbrengsten van Curriculum.nu aan minister Slob gepresenteerd. Voor mijn ‘leergebied’ Kunst & Cultuur alleen al ligt er een dik boekwerk klaar. Daarin staat precies beschreven wat leerlingen na zoveel jaar op school moeten kennen en kunnen. En dat voor ieder leergebied (in totaal zijn dat er negen). Prachtig, als je het mij vraagt. Maar ook: tijd voor actie, tijd voor dialoog.

~

Stem van leerling én leraar

Wat de 150 leraren en schoolleiders met Curriculum.nu gepresteerd hebben, en vooral ook het proces waarmee ze dat hebben gedaan, daar neem ik mijn pet voor af. We weten wat de leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, en nu is het tijd om de dialoog op te starten: hoe komen we daar?

En weet je wat zo mooi is? De expertise waarmee we die vraag kunnen beantwoorden ligt volgens mij gewoon voor het oprapen. Vraag het een leraar, hoe het moet in de klas, en hij of zij hoeft er niet eens over na te denken. Want als je elke dag voor de klas staat, dag in dag uit werkt en praat met leerlingen, naar hun stemmen luistert, dan weet je echt wel hoe het moet. Dat weet ik uit eigen ervaring en ik hoor het van de leraren om me heen: iedereen denkt maar wat graag mee. Als we onze antwoorden op die hoe-vraag bundelen door met elkaar in dialoog te gaan, dan komen we samen een stap verder.

~

Kracht van kunstvakdocent

Maar onderwijsinnovatie vraagt om nog iets anders. Daar is kleur voor nodig. Als je echt wil vernieuwen, dan moet je de wereld op z’n kop zetten. Dan kijk je niet alleen ín de spiegel, maar ook erachter. Welke wereld bevindt zich daar? Zou het ook zo kunnen? Een mogelijke toekomst schetsen en een ander geluid laten horen, grenzen openbreken en die o zo essentiële verbeeldingskracht gebruiken: voor een kunstvakdocent is dat de dagelijkse praktijk. Onderwijsvernieuwing, en dan bedoel ik échte vernieuwing, daar heb je de kunstvakdocenten hard bij nodig. Wie beter dan zij - met hun kennis van de hoe het er in de klas aan toe gaat, de stemmen van de leerlingen die dagelijks in hun hoofd doorklinken en hun verbeeldingskracht en creativiteit - zijn in staat scenario's te schetsen voor hoe het verder moet in het onderwijs? Ze kunnen het onderwijs helpen de realiteit te spiegelen en een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten.Hoe het moet, daar komen we achter door een dialoog te starten met elkaar. En - mooie bijkomstigheid - als het weer over het ‘hoe’ mag gaan, wie weet hoeveel mensen zich dan weer verbonden voelen met het onderwijs. Laat ik mijn verhaal dus eindigen met een oproep: meedenkers, nadenkers en vernieuwers in het onderwijs - meld je. Neem je ambities, je expertise en je vrijheid om met ons te praten over hoe het nu echt verder moet. Ik kijk ernaar uit.

Annemiek Tekstra - Berendsen

Adviseur kunsteducatie Kunstloc Brabant