gevoed door Kunstloc Brabant
~

Brabantse makers gaan met grote regelmaat over de grens. Niet alleen omdat kunst geacht wordt grensoverschrijdend te zijn, maar ook omdat het Brabantse podium niet altijd genoeg ruimte biedt. Zo ook onze mondiaal meest geroemde en grensverleggende kunstenaar Vincent van Gogh. Hij ging in de laatste jaren van zijn leven de grens over om te kunnen groeien in zijn kunstenaarschap. Toch wil ik juist de andere kant van het overschrijden van grenzen belichten. Brabanders zijn reislustig en gaan zelf graag de grens over. Ook als het om cultuur gaat. Al jaren genieten meer Brabanders van kunst en cultuur buiten onze regio dan dat er niet-Brabanders naar Brabant komen om te genieten van het cultuuraanbod.

Geschreven door Frank van den Eijnden

~

We slagen er de laatste jaren voorzichtig in om stappen te zetten in het ophogen van buitenlands bezoek. De internationaal bejubelde Bosch tentoonstelling en het Van Gogh jaar zijn sprekende voorbeelden geweest. Dit jaar geven we hier in Brabant een voorzichtig vervolg aan met het internationaal positioneren van Design. De inspanningen rondom thema's werpen haar vruchten af, maar kennen ook hun tijdelijkheid wanneer er geen lange termijn doelen aan gekoppeld worden. Voor de samenwerkende partijen rondom Van Gogh is het succes van 2015 aanleiding geweest om haar ambities op een hoger niveau te leggen. De Van Gogh erfgoedlocaties werken nu samen met Het Noordbrabants Museum aan het realiseren van een nieuwe grote tentoonstelling rondom Van Gogh in 2019. En daarnaast het verkrijgen van het European Cultural Heritage label. Een samenwerking die zowel nationale verbanden legt met het Van Gogh Museum en Kröller-Müller Museum als internationale verbanden met Van Gogh musea en locaties in België en Frankrijk. Deze stappen zijn noodzakelijk om ook in Brabant te kunnen profiteren van de sterke toename van internationaal bezoek aan Nederland.

De inspanningen rondom thema's werpen haar vruchten af, maar kennen ook hun tijdelijkheid wanneer er geen lange termijn doelen aan gekoppeld worden.

Samenwerken is niet vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk. We hebben er in Brabant onze mond vol van dat we zo goed zijn in samenwerken. Maar is dat ook echt zo? Culturele instellingen weten elkaar goed te vinden als het om artistieke samenwerking gaat. Echter bij publieksbereik, het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie en het samen investeren in het vergroten van onze internationale reikwijdte, blijkt het eigenbelang vaak voorop te staan. Ook in de samenwerking tussen de Europese Van Gogh instellingen blijft het tijd en energie kosten om de gezamenlijke koers vast te houden. We houden het vol door telkens een nieuw gezamenlijk doel als tussenstap te formuleren. Zonder die stapjes verdwijnt de energie en valt een samenwerking terug naar eigenbelang.

Hoe krachtig zou het zijn als alle musea in Brabant die hedendaagse kunst en design programmeren, samen met de Designlabs en werkplaatsen één op elkaar afgestemde jaaragenda zouden hebben? Een klein beetje tijd en budget samenvoegen doet wonderen. Maar bovenal is het belangrijk om de bereidheid te tonen om je eigen koers een beetje te willen verschuiven. Met een krachtiger geheel als resultaat. De voorbeelden van een gezamenlijke aanpak hebben laten zien dat het loont om samen op te trekken om publiek naar Brabant te lokken. Het loont overigens niet alleen voor de eigen instelling, maar ook voor de regionale economie. En dat is uiteindelijk weer een prachtig uitgangspunt om een derde geldstroom voor jouw instelling op gang te krijgen. 

Het is belangrijk om de bereidheid te tonen om je eigen koers een beetje te willen verschuiven.