gevoed door Kunstloc Brabant
~

De titel van dit blog is gejat. Het is de titel van de tentoonstelling over 100 jaar Bauhaus die nu is te zien in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Ik gebruik de titel toch omdat hij zo goed past bij de activiteiten die we bij Kunstloc binnen de programmalijn Verbinden van Kunst & Samenleving ontwikkelen. Binnen dit programma concentreren wij ons op het verbinden van makers aan de grote maatschappelijke opgaven die mondiaal om aandacht vragen: de energietransitie, de wateropgave, leefbaarheid, voedselproductie, etc. Creativiteit is essentieel om tot vernieuwing te komen en gelukkig vindt deze gedachte steeds meer weerklank.

- Geschreven door Liesbeth Jans

~

Fiks Nederland

Recent hoorde ik tijdens een conferentie in het kader van de provinciale statenverkiezingen een bevlogen pleidooi voor verbeeldingskracht van rijksbouwmeester Floris Alkemade. De vraagstukken waar we de komende decennia voor staan zijn stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons leefomgeving en in onze levensstijl. Alkemade wil niet vervallen in doemdenken maar juist een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld schetsen; een Nederland dat voor iedereen herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. Hij wil een breed gedragen verlangen naar verandering oproepen. Van ‘moeten’ naar ‘kunnen’, van dromen naar verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de conferentie werd ook de oproep Fiks Nederland gelanceerd door Kunsten92 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het is een oproep om ontwerpkracht te mobiliseren en slimme combinaties van vakgebieden te maken. Onderteken de oproep via www.fiksnederland.nl!

~

Bauhaus

De titel bij dit stukje verwijst naar een tentoonstelling over 100 jaar Bauhaus. De architect Walter Gropius richtte in 1919 in Weimar een revolutionaire academie voor architecten, ontwerpers en kunstenaars op. Een academie waarin alle kunstdisciplines en ambachten waren vertegenwoordigd, van design tot dans, van fotografie tot weven, van typografie tot keramiek. Ze werkten vanuit idealen om de wereld te verbeteren en hun ontwerpen voor iedereen toegankelijk te maken. De opleiding werd geteisterd door politieke ontwikkelingen en al in 1933, na het aan de macht komen van Hitler, ontbonden. Maar het gedachtengoed en de ontwerpen van Bauhaus zijn 100 jaar na dato tijdloos gebleken. Over de hele wereld vinden we tot op de dag van vandaag sporen van Bauhaus. Vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat een stoel van Leen Bakker zijn oorsprong vindt in het Bauhaus.

~

Tijdloosheid

Wat tijdloos is kunnen we pas achteraf beoordelen. Maar wat zou het mooi zijn als het in deze tijd lukt om een beweging in gang te zetten waarbij zoals in het Bauhaus alle makers meedenken over hoe verbeeldingskracht de wereld kan verbeteren. Ik vind het erg inspirerend om te zien dat er op steeds meer plekken gedacht wordt over de rol die makers kunnen vervullen bij maatschappelijke vernieuwingen. Er komen interessante dingen aan! Zo vindt dit jaar het Creativity World Forum plaats in Brabant. Dit internationale evenement over creativiteit en innovatie, brengt ca. 2.000 professionals uit verschillende disciplines van over de hele wereld samen. Het biedt bezoekers nieuwe inzichten voor de uitdagingen van nu en de toekomst. De provincie Noord-Brabant investeert in dit internationale evenement en wil hiermee creatief en innovatief Brabant aan elkaar en aan de wereld verbinden. Om met creativiteit als motor voor vernieuwing te werken aan een betekenisvolle samenleving. Meer over het CWF2019 in mijn volgende blog!

Dit artikel verscheen eerder op de website van Kunstloc Brabant.

Liesbeth Jans

Adviseur Kunst & Samenleving Kunstloc