gevoed door Kunstloc Brabant
~

Sinds begin maart is Geert van Boxtel aan de slag als ‘arrangeur’ voor de Provincie Noord-Brabant. In die hoedanigheid mag hij de komende twee jaar een stimulans geven aan de vernieuwing en verbreding van de klassieke en hedendaagse muzieksector in onze provincie. Speciaal voor Mestmag.nl deelt Geert maandelijks zijn bevindingen en ervaringen op Mestmag.nl.

- Geschreven door Geert van Boxtel

~

De Provincie Noord-Brabant heeft hart voor kunst en cultuur. Het provinciebestuur stimuleert de kunstsector met een meerjarige subsidieregeling, een ‘impulsregeling’ voor prikkelende nieuwe ideeën én het Brabant C Fonds voor grote, vaak internationaal aansprekende evenementen. Het provinciebestuur straalt daarnaast ook uit dat het belang van kunst en cultuur een vanzelfsprekende waarde is in Brabant. 

De komende twee jaar mag ik een stimulans geven aan de vernieuwing en verbreding van de klassieke en hedendaagse muzieksector in onze provincie. Deze opdracht laat zien dat er in Brabant belang gehecht wordt aan cultuur en in het bijzonder aan het dynamische, innovatieve karakter ervan. Vernieuwing maakt namelijk integraal onderdeel uit van wat cultuur en kunst vermag te zijn. Zonder dit permanente vernieuwingsproces wordt kunst een gestolde, historische werkelijkheid: een monument of een museumstuk. Kunst, en dus ook muziek, moet leven, bewegen, ontwikkelen, verbazen, verwonderen. Kunst moet dat doen in dialoog met de tijd en met de mensen waar ze zich mee verbindt. 

In cultureel opzicht leven we in een fascinerende tijd en dat geldt zeker voor de klassieke muzieksector. Vergeleken met nog geen tien jaar geleden zijn er tal van enorme veranderingen voelbaar in de rol die muziek speelt in de samenleving. Streamingdiensten als Spotify maken dat we 24 uur per dag kunnen kiezen uit een ongelooflijke hoeveelheid muziek. Afkomstig uit alle historische periodes en alle delen van de wereld. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om met behulp van elementaire software je eigen muziek te componeren en te distribueren. Muziek krijgt daarmee in hoog tempo een andere rol in de samenleving. Een ontwikkeling waarvan de ultieme consequenties vooralsnog niet zichtbaar zijn.

Ons muziekbegrip wordt steeds diverser. Het is allang niet meer zo dat de klassieke canon het enige referentiekader vormt van muzikale ontwikkelingen. Het wordt elke dag meer voelbaar dat de klassieke muziekgeschiedenis steeds meer buiten beeld raakt van nieuwe en jonge generaties luisteraars. Daarbij lijkt het klassieke concert steeds minder de aangewezen vorm te zijn om mensen te laten genieten van muziek. De luisteraar van nu eist meer dan alleen prachtige muziek. Hij of zij wil dat muziek een betekenis heeft die raakt aan de tijdgeest van nu, dat de muziek zich verbindt met de waarden die van belang zijn in onze maatschappij en dat muziek niet louter als esthetische, historische gebeurtenis wordt gepresenteerd. Deze ontwikkeling is uiteraard niet nieuw of kenmerkend voor Brabant of Nederland. Wereldwijd vindt er een verschuiving plaats van de eisen die geïnteresseerde luisteraars stellen aan muziek. 

Ik realiseer me dat de verbreding en vernieuwing van de klassieke en hedendaagse muziek een langdurig proces is, dat evenwel binnen twee jaar tot concrete resultaten moet leiden. Daarom ga ik uit van een zogenoemde 'value-based' methodiek. Hierin vormen een visie op de sector en daarbij behorende waarden de rode draad. Tal van instellingen, makers, componisten en andere initiatieven binnen de muzieksector worden uitgenodigd om binnen die visie te onderzoeken op welke wijze zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste vernieuwing en verbreding. Daarin heeft de levende componist of maker naar mijn idee een centrale plek. Wanneer muziek zich wil verhouden tot de dynamiek van deze tijd, zijn het de componisten die de sleutel in handen hebben om het contact met het publiek van nu aan te halen.

Mijn inzet is dat de gesprekken die ik voer en die ik deel met een groep experts uit de muzieksector, binnen enkele maanden leiden tot concrete ideeën en plannen die het muziekleven in Brabant verlevendigen. En daarnaast een bijdrage leveren aan een nieuwe samenhang tussen makers en componisten, de muziek en vooral het publiek.

Dit project wordt inhoudelijk ondersteund en gefaciliteerd door Kunstloc Brabant en financieel door de provincie Noord-Brabant. 

Geert van Boxtel

Arrangeur Provincie Noord-Brabant