gevoed door Kunstloc Brabant
~

Een evenement wordt bedacht. Het concept wordt vormgegeven. Het wordt onder de aandacht gebracht en de plannen worden gerealiseerd. Daarna is het weer achter de rug. Om het evenement vanuit een ander perspectief te belichten vragen wij ons af hoe de organisatie erop terugkijkt. Mestmag.nl ging in gesprek met Bijke Aarts, artistiek leider van het Tilt Festival. 

Geschreven door Liza Voetman

~

Bijke: "Tilt is al zes jaar een festival. Wat we heel belangrijk vinden is de literatuur, het vieren van de letteren. We willen die literatuur aan zoveel mogelijk mensen laten zien en laten leven. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om literatuur, maar ook om andere disciplines. We koppelen de letteren aan muziek, dans, beeldende kunst en theater en doen dit in samenwerking met partners in en buiten Tilburg."

Op de eigen website schrijft Tilt dat schrijvers in staat zijn om ons een nieuw perspectief op de wereld om ons heen te tonen. Door middel van fictie kunnen we de werkelijkheid zien. Tilt moedigt schrijvers dan ook aan om zichzelf te ontwikkelen en te presenteren. Voor Tilt is het jaarlijkse festival erg belangrijk, het toont verrassende dingen die je nergens anders kunt zien. 'We zetten niet zomaar schrijvers op het toneel die voorlezen, die zijn er natuurlijk ook bij, maar het is de combinatie. Waar je ook van houdt, het is er allemaal!', aldus Bijke. Tilt wil gedragen worden door anderen en niet alleen maar zelf dingen bedenken. Daarom is het evalueren van het evenement voor Bijke niet alleen waardevol voor zichzelf en de rest van de organisatie, maar ook voor het publiek.

Doelgroep

Bijke vertelt dat Tilt door het jaar heen af en toe kritiek krijgt op de programmering. Zo kregen ze de opmerking te weinig multicultureel te zijn. 'Wat ook zo is,' beaamt Bijke. De organisatie is bezig om dit bij te sturen en er wordt al nagedacht over producties die volgend jaar plaatsvinden. Over het publiek was Tilt tot nu toe niet geheel tevreden. 'We hebben vorig jaar gezegd dat we ons publiek gemiddeld te oud vinden. We willen eigenlijk meer jongere mensen trekken.' Om de juiste doelgroep te bereiken heeft Tilt bewust geprogrammeerd. Zo is er een samenwerking aangegaan met studenten communicatie uit Eindhoven om na te denken hoe er meer jongeren bereikt zouden kunnen worden. Het festival heeft een omweg gemaakt langs 013 en Theaters Tilburg maar is weer terug in De Nieuwe Vorst. 'We dachten dat we onze doelgroep hier meer zouden kunnen bereiken. En dat is ook echt gelukt!', voegt Bijke enthousiast toe. Voor deze locatie heeft Tilt bewust een nieuw programma samengesteld met minder grote namen. De reacties van het publiek waren verdeeld. 'Sommige mensen misten de grote namen. We nemen alles mee naar volgend jaar.'

5695
~

Communicatie

Een belangrijk inzicht voor Tilt is om voortaan in een vroegtijdig stadium te beginnen met communiceren. 'Het programma is elke keer op het laatste moment rond. Dan kan de communicatie pas worden opgestart. Je loopt soms erg achter de feiten aan. Op tijd beginnen dus!' Op deze manier wordt het volgens Bijke voor de organisatie zelf rustiger. Dat vind ik ook een les voor de organisatoren: neem ook veel rust. Ik weet nog dat we vorig jaar een app groepje hadden en de hele tijd alles met elkaar deelden, dat hebben we dit jaar niet gedaan. We werden toen allemaal gek. Duidelijke afspraken maken en precies weten wat een taak behelst zijn belangrijke lessen voor Tilt geweest: 'We hebben geleerd dat een goede productiemedewerker en een goede communicatiemedewerker onmisbaar zijn.' Daarnaast moet er binnen de organisatie een zelfde visie helder zijn wanneer je een concept naar buiten brengt. Het bereiken van de landelijke pers is dit jaar wel een beetje gelukt, maar nog niet zoals Tilt zou willen. Hiervoor zijn volgens Bijke een paar dingen niet goed gegaan. 'Voor iets dat je groot in het nieuws wilt brengen moet je goed nadenken wat je eigenlijk wilt zeggen met zo'n campagne. Dat je echt weet 'wij snappen elkaar'.' Het focuspunt van het project, dat Tilt in samenwerking met City Marketing Tilburg probeerde te pitchen, bleek niet duidelijk te zijn en het project was te laat opgezet. Ook is het voor Tilt duidelijk geworden dat met het organiseren van een act in de openbare ruimte het van grote waarde is om precies te weten wat een taak behelst. Hiermee kan de werkdruk van te voren beter verdeeld worden.

Publieksonderzoek

Over het ontvangst van het Tilt Festival 2016 bij de bezoekers heeft Bijke een positief gevoel. 'We hebben nog geen publieksonderzoek gedaan, dus het is lastig te zeggen. Ik krijg natuurlijk niet alles te horen, maar mensen waren wel blij verrast door het programma.' Om hier meer zicht op te krijgen, komt er een publieksenquete. 'We proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat het publiek zegt; daar doen we het natuurlijk ook voor.' Door het afnemen van een publieksenquete komt er volgens Bijke zicht op hoe het evenement is ervaren en wat er eventueel anders en beter kan. Het resultaat van de enquete is voor Tilt nog moeilijk in te schatten. 'Ik denk dat we redelijk goed gescoord hebben en ben vooral heel benieuwd naar wat mensen gaan zeggen. Ik heb net zoveel aan kritische opmerkingen als aan lovende reacties', aldus Bijke. 

Over een jaar

Bijke constateert dat het hele jaar door eigenlijk alles zichtbaar moet zijn om inzicht te bieden in het organisatieproces en om op deze manier meer betrokkenheid en grip bij het publiek te cre‘ren. 'Ik zou het liefste willen dat het helemaal helder is en dat iedereen meedenkt. Meer ogen zien meer. Dat merken we aan alles. Je kunt nooit met een paar ogen alles zien,' vertelt Bijke. Tilt wil het voortraject van een evenement transparanter gaan maken. Hiermee krijgt het publiek meer input en kan Tilt laten zien dat ze als organisatie altijd te benaderen zijn. Ieder jaar een beetje minder vanuit ons en een beetje meer vanuit iedereen, dat is ons streven! Voor het meenemen en bereiken van het publiek is Tilt aan het zoeken naar de juiste vorm: 'Hoe deel je nou wat je doet, op een leuke manier?' Tilt maakt sinds vorig jaar gebruik van een Instagram account. 'Het zijn dingen waar je tijd in moet blijven investeren want het is leuk voor mensen om een kijkje in de keuken te nemen', weet Bijke. Op tijd beginnen, het eerder inzetten van goede communicatie en werkgroepen, mensen meer bij het festival betrekken en transparantie creeëren zijn voor nu de belangrijkste lessen. Maar voor Tilt is er altijd wel iets is om van te leren. Het kan wat dat betreft nooit echt mislukken.

Liza Voetman

Schrijver en kunstcriticus