gevoed door Kunstloc Brabant
~

Aantonen dat je vernieuwende, creatieve aanpak werkt

Cultureel ondernemer Justine Kontou ontvangt sinds afgelopen jaar ontvangt een subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling om wetenschappelijk te bewijzen dat haar vernieuwende creatieve werkwijze op het gebied van social design effect heeft. “Uiteindelijk moet ons onderzoek leiden tot meer betaalde opdrachten in onder meer de zorgsector en het bedrijfsleven. Als we laten zien dat onze aanpak werkt, gaan opdrachtgevers sneller overstag.”

- Geschreven door Iris van den Boezem, foto's door Nick Bookelaar

Duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem, wat betekent dat eigenlijk? Met het impulsgeldenprogramma zet de provincie Noord-Brabant hier sinds 2013 via verschillende financieringsinstrumenten op in. In een vierdelige artikelenreeks blikken we samen met makers en culturele en maatschappelijke organisaties terug: op welke manier geven de impulsgelden hun carrière, ontwikkeling of samenwerking een boost?

~

Justine Kontou is van huis uit commercieel econoom. Nadat ze een aantal jaren als consultant voor verschillende opdrachtgevers werkte, gooide ze haar carrière over een andere boeg. Wat haar fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand. En, misschien nog wel belangrijker, op welke manieren je door elementen toe te voegen of juist weg te halen dat gemoed kunt beïnvloeden. In 2017 exposeerde ze tijdens de Dutch Design Week met Contemplation Spaces, en op dit moment onderzoekt ze de effecten van haar methode met het project The Design of Spatial Well-being, waarbij ze samenwerkt met designer Marthe Biezen.

~

Justine, je kwam voor het eerst in aanraking met de impulsgelden door het crowdfunden voor je project Contemplation Spaces. Hoe beviel het crowdfunden je?

Justine, lachend: “Poeh, het crowdfunden. Dat vond ik wel erg heftig eerlijk gezegd. Het project Contemplation Spaces kende een lange aanloop. Ik vond het belangrijk om de tijd te nemen om het project inhoudelijk uit te diepen. Tijdens de Dutch Design Week zou ik het project in expositie-vorm presenteren in het Student Hotel, naast het station van Eindhoven. Maar er was geld nodig. Ik ben toen gaan crowdfunden. Wat het heftig maakte, is dat er in dit geval veel vanaf hing: als ik het streefbedrag niet zou halen, dan zou ik alles op het laatste moment nog moeten afblazen. Vanuit Kunstloc kreeg ik bruikbare tips en steun. Wat ik toen geleerd heb, geef ik nu ook door aan andere crowdfunders. Mooi is dat, haha.”

Crowdfunding is vorm van publieksfinanciering waarbij een projecthouder binnen een vastgestelde periode een bepaald doelbedrag probeert op te halen bij particulieren en bij bedrijven. Crowdfunding wordt echter niet alleen ingezet voor financiering van een project, maar ook om draagvlak en zichtbaarheid te generen bij het publiek.

38 crowdfunding-projecten behaalden in 2018 succesvol het streefbedrag en ontvingen een bijdrage uit de impulsgelden. Kunstloc Brabant biedt sinds 2011 inhoudelijke begeleiding bij de crowdfunding, zowel voorafgaand aan als tijdens de campagne. Het slagingspercentage met begeleiding van Kunstloc is meer dan 90%!

In totaal haalden de projecthouders in 2018 ruim €500.000 op. De totale bijdrage uit de impulsgelden bedroeg in 2018 ruim €120.000.

~

Contemplation Spaces was een succes. Er was veel aanloop, en er meldden zich meteen al potentiële opdrachtgevers bij je. Hoe ging je daarna verder?

Justine: “De vraag die na Contemplation Spaces bij geïnteresseerden steeds terugkeerde was: kun je aantonen dat jouw aanpak werkt? Ongeveer uit die vraag kwam het vervolg - The Design of Spatial Well-being - voort. Omdat ik geloof in de kracht van samenwerken en ik het project niet meer alleen wilde trekken, vroeg ik ontwerper Marthe Biezen erbij. Uiteindelijk moet ons onderzoek leiden tot meer betaalde creatieve opdrachten in onder meer zorg en bedrijfsleven. Als we laten zien dat onze aanpak werkt, gaan opdrachtgevers sneller overstag.”

Jullie werken nu dus aan een onderzoek die uiteindelijk de effectiviteit van jullie aanpak moet ondersteunen. Hoe pakken jullie dat aan?

Marthe: “Ons onderzoek doen we met twee testcases. Eén testomgeving is een entree van de GGzE en de ander is een kantoor van de gemeente Eindhoven. Dat doen we trouwens niet alleen: we betrekken daar een aantal experts bij. Denk aan wetenschappers van onder andere TU/e, een psycholoog en experts op het gebied van geur en akoestiek.”

~

Hoe verloopt het contact met Kunstloc Brabant?

Marthe: “Sinds Contemplation Spaces hebben we eigenlijk steeds contact gehouden met Kunstloc. Gewoon, om onze plannen te toetsen of om advies in te winnen. Zij adviseerden ons uiteindelijk ook om een subsidieaanvraag impulsgelden in te dienen. Nu de aanvraag is toegekend hebben we nog steeds regelmatig contact met Kunstloc. Eén keer in de twee of drie maanden hebben we even overleg. En eerlijk gezegd: er is niet echt bijsturing nodig, want ons project loopt vooralsnog volgens planning. Maar het is wel erg fijn om regelmatig met iemand die buiten het project staat van gedachten te wisselen over waar we nu mee bezig zijn.”

En, hoe gaat het?

Marthe: “Dit project is superleerzaam, nu al, voor ons beiden. De inzichten die je opdoet, alleen al door bijvoorbeeld met medewerkers, patiënten en bezoekers te praten, dat is goud waard.”

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Cultureel ondernemerschap is een belangrijk element van deze provinciale regeling: het ondersteunen van projecten waarmee makers en culturele instellingen groter zakelijk en artistiek succes behalen op de lange termijn. Door de culturele sector structureel te versterken en/of door verbindingen tussen de culturele sector en andere domeinen te stimuleren. Verbinding met niet-culturele organisaties draagt bij aan het draagvlak voor cultuur en aan nieuwe opdrachten voor makers en culturele instellingen.

In 2018 werden er 33 aanvragen voor de subsidie impulsgelden gehonoreerd, maakten 18 makers en culturele instellingen gebruik van kennisvouchers en maar liefst 38 crowdfunding-projecten behaalden hun streefbedrag. In totaal werd er in 2018 ruim 2,2 miljoen geïnvesteerd ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de Brabantse kunst- en cultuursector.

Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Subsidieaanvragers impulsgelden waarderen de advisering en begeleiding van Kunstloc Brabant met een 9. Ze zien dit als een belangrijke meerwaarde van het impulsgeldenprogramma.

Meer weten over het impulsgeldenprogramma? Kijk op de website en neem contact op met een van de adviseurs van Kunstloc Brabant.

Iris van den Boezem

Freelance redacteur en tekstschrijver
Iris van den Boezem