gevoed door Kunstloc Brabant
~

Een nieuw netwerk vormen en bestendigen

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen. “Door theater helpen we vluchtelingen woorden aan hun toekomstdromen te geven,” vertelt Piet Menu (artistiek leider Het Zuidelijk Toneel). “Als we nog beter voor het voetlicht brengen wat we met deze module bereiken en wat het effect is, bereiken we ook makkelijker partijen buiten de kunst- en cultuursector.” In dit artikel vertellen Bright Richards (artistiek leider New Dutch Connections) en Piet Menu over hun bijzondere samenwerking.

Geschreven door Iris van den Boezem 

Duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem, wat betekent dat eigenlijk? Met het impulsgeldenprogramma zet de provincie Noord-Brabant hier sinds 2013 via verschillende financieringsinstrumenten op in. In een vierdelige artikelenreeks blikken we samen met makers en culturele en maatschappelijke organisaties terug: op welke manier geven de impulsgelden hun carrière, ontwikkeling of samenwerking een boost?

~

Stel je eens voor: het is oorlog in je land en je moet vluchten. Je propt het hoognodige in een kleine rugzak en je begint aan een gevaarlijke reis. Je vlucht naar een land waar je de taal niet kent, en waar de cultuur 180 graden anders is dan in je thuisland. Je moet je leven weer helemaal opnieuw opbouwen, en je toekomstdromen? Zeg daar maar gerust gedag tegen.

Maar dat is niet fair, vindt de Utrechtse organisatie New Dutch Connections. Met de ToekomstAcademie motiveert de stichting jonge vluchtelingen om opnieuw in zichzelf te geloven. Dat doet ze door samen met bedrijven workshops aan te bieden, door de jongeren te koppelen aan coaches en maatjes en door unieke ontmoetingen te organiseren door onder meer het produceren van theatervoorstellingen. In provincie Noord-Brabant werkt New Dutch Connections intensief samen met Het Zuidelijk Toneel. Samen gaan ze op zoek naar structurele samenwerkingspartners in deze provincie. Veel culturele projecten voor vluchtelingen zijn eenmalig en worden projectmatig georganiseerd, terwijl met dit initiatief een programmatische aanpak wordt beoogd.

Hoe ziet de samenwerking tussen New Dutch Connections en Het Zuidelijk Toneel eruit?

Piet: “De zoektocht naar structurele partners binnen de vluchtelingenzorg, dat ligt vooral bij New Dutch Connections. Waar ik me mee bemoei is: hoe kunnen we nog beter laten zien wat we met de module theater voor jonge vluchtelingen in Brabant kunnen bereiken? Vandaar ook de suggestie voor de naam: ‘Express Yourself’. Door theater helpen we vluchtelingen woorden aan hun toekomstdromen te geven. Als we nog beter voor het voetlicht brengen wat we met deze module bereiken en wat het effect is, bereiken we ook makkelijker partijen buiten de kunst- en cultuursector. Op die manier zorgen we ook buiten de sector voor draagvlak bij partijen die het nut van dit culturele en maatschappelijke project voelen en inzien, en die het project willen steunen, en dat maakt onze samenwerking alleen maar steviger.”

4953
~

Wat is het tofste dat je tot nu toe hebt meegemaakt door deze samenwerking?

“Ik herinner me een groepje Eritrese meisjes dat de vorige keer meedeed aan de module Theater - of Express Yourself - zoals ik het liever noem. Stap voor stap maakten zij ieder op het gebied van sociale vaardigheden een enorme ontwikkeling door. Ze begonnen te vertellen over de reis die ze hadden gemaakt en hoe ze zich voelden. Waar ze eerst het repetitielokaal haast binnen slopen, groeiden ze uit naar meiden en dames die ergens voor stonden. Supermooi om te zien.”

Waarom is theater zo’n geschikt medium om jonge vluchtelingen meer zelfvertrouwen te geven?

Bright: “Uit eigen ervaring weet ik dat je als nieuwkomer in een land dat je niet kent, helemaal opnieuw moet beginnen. Je bent je oude netwerk kwijtgeraakt en je moet zelf een nieuw netwerk scheppen. Vanuit New Dutch Connections helpen we jonge vluchtelingen door ze te laten zien hoe je met theater andere mensen bij je toekomstdromen kunt betrekken. We leren ze hoe ze anderen hun verhaal kunnen laten voelen, en hoe ze daarmee iets kunnen bereiken.”

Maar er is ook een andere kant van het verhaal. New Dutch Connections werkt samen met een bijzondere groep grote bedrijven: denk bijvoorbeeld aan BAM, Phillips, de politie. Door middel van - in dit project - theater laten we onze grote partners zien waarom ze de deur voor een vluchteling open zouden moeten zetten, wat daar zo urgent aan is. We verleiden bedrijven om met ons samen te werken.”

Waar werken jullie op dit moment aan?

Bright: “In Brabant onderzoeken we nu met behulp van de subsidie impulsgelden hoe we onze samenwerking met het netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties verder kunnen verduurzamen. Daarin hebben we aan het Zuidelijk Toneel een goede partner.” New Dutch Connections houdt ook kantoor bij Het Zuidelijk Toneel en dat levert interessante uitwisselingen en kennisdeling op. Bright: “We onderzoeken manieren om hier structureel lokale partners aan ons te verbinden. De impulsgelden zijn daar een belangrijke opstap voor: niet alleen vanwege het geld, maar óók doordat deze subsidie ons project een lokale kleur geeft. Het laat zien dat in Brabant onze manier van werken steeds meer wordt geadopteerd, net zoals elders in het land. En dat geeft vertrouwen in de toekomst.”

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Cultureel ondernemerschap is een belangrijk element van deze provinciale regeling: het ondersteunen van projecten waarmee makers en culturele instellingen groter zakelijk en artistiek succes behalen op de lange termijn. Door de culturele sector structureel te versterken en/of door verbindingen tussen de culturele sector en andere domeinen te stimuleren. Verbinding met niet-culturele organisaties draagt bij aan het draagvlak voor cultuur en aan nieuwe opdrachten voor makers en culturele instellingen.

In 2018 werden er 33 aanvragen voor de subsidie impulsgelden gehonoreerd, maakten 18 makers en culturele instellingen gebruik van kennisvouchers en maar liefst 38 crowdfunding-projecten behaalden hun streefbedrag. In totaal werd er in 2018 ruim 2,2 miljoen geïnvesteerd ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de Brabantse kunst- en cultuursector.

Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Meer weten over het impulsgeldenprogramma? Kijk op de website en neem contact op met een van de adviseurs van Kunstloc Brabant.

Benieuwd naar wat Kunstloc Brabant nog meer doet? Kijk op www.kunstlocbrabant.nl voor meer informatie over hun dienstverlening.

Dit is het vierde deel uit de serie: Wat kun je met impulsgelden? Eerder verscheen deel 1deel 2 en deel 3. 

Iris van den Boezem

Freelance redacteur en tekstschrijver
Iris van den Boezem