Auteur: Lennard van der Laan Ger Pepels

Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze individualiserende samenleving. Echter niet alleen ouderen voelen zich alleen, een op de tien Nederlanders geeft aan zich eenzaam te voelen. Daarnaast neemt ook het aantal alleenstaanden dat vaak alleen op pad gaat, nu zo’n 3 miljoen Nederlands, jaarlijks toe. Culturele instellingen hebben hier dagelijks mee te maken, ook al blijft dit vaak onopgemerkt, terwijl ook zij hier een wezenlijke maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.