Auteur: Ton van der Linden

Op 23 januari werd het begin van de challenge GO! vmbo feestelijk ingeluid met een kick-off bij Microlab in Eindhoven. GO! vmbo maakt onderdeel uit van het Programma Creatieve Industrie dat Cultuur Eindhoven uitvoert. Dit project wordt in samenwerking met Cultuurstation uitgevoerd. Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd.

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, blijkt dat culturele professionals niet alleen moeizaam aan financiering komen voor hun praktijk door een relatief laag inkomen. Een negatieve houding ten opzichte van ondernemend denken en handelen, gebrek aan financiële kennis en risicomijdend gedrag spelen hierbij ook een rol.