Auteur: Ton van der Linden

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, blijkt dat culturele professionals niet alleen moeizaam aan financiering komen voor hun praktijk door een relatief laag inkomen. Een negatieve houding ten opzichte van ondernemend denken en handelen, gebrek aan financiële kennis en risicomijdend gedrag spelen hierbij ook een rol.

Op 6 januari 2020 is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden-stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein door het Fonds voor Cultuurparticipatie gepubliceerd. De regeling is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen het Ministerie van OCW , het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.