Culturele versterking voor (basis)scholen

“De cultuuromslag zou voor mij geslaagd zijn als kunstvakken eenzelfde plaats innemen als rekenen en taal.” Was getekend, Bregje Aarts, interne cultuur coördinator (ICC’er) op OBS Het Klokhuis. Zij zijn gestart met het meerjarige traject De Cultuur Loper om de kwaliteit van de cultuureducatie te verbeteren en verdiepen. Mestmag.nl sprak met ICC-ers en Kunstbalie over hun ambities en goede voornemens.

– Geschreven door Pien School

Roy van Weverwijk

Coach bij Kunstbalie

Wat is De Cultuur Loper precies?

“De Cultuur Loper is een meerjarig traject waarmee scholen in acht stappen de kwaliteit van hun cultuureducatie kunnen verbeteren en verdiepen. De gemiddelde looptijd is twee tot vier jaar, maar de ontwikkeling eindigt daar natuurlijk niet. Wanneer scholen zich aanmelden bij De Cultuur Loper bespreken we, na aanmelding en assessment, met de ICC’er en directie de dromen van een school tijdens een ambitiegesprek. We maken een tekening van een leerling waarbij de startvraag is: wat heeft een leerling in de meest ideale situatie meegekregen aan cultuureducatie wanneer hij/zij de school verlaat? Vaak komen dan eerst wollige begrippen als creativiteit, open blik of nieuwsgierigheid naar boven. We maken deze begrippen vervolgens concreet door hierop flink door te vragen en formuleren uiteindelijk drie concrete ambities.”

Wat zijn de meest gehoorde ambities?

“Een onderzoekende houding van leerlingen en studenten is iets dat regelmatig terugkomt, maar wel steeds in een andere vorm. Het is bijzonder dat iedere school uiteindelijk bij eigen ambities uitkomt die aansluiten bij hun specifieke wensen en visie. Hoewel ze gelijksoortig kunnen zijn, zijn ze ook altijd eigen.”

De Cultuur Loper bestaat nu een aantal jaar. Wat zijn succeservaringen geweest?

“We zien dat grote scholen die veel mankracht hebben grote stappen kunnen zetten. Het is mooi om te zien dat ook kleine scholen, zonder uitgebreide culturele omgeving, stappen maken en de houding van leerkrachten ten opzichte van cultuureducatie verbeteren. Het is mooi om te zien dat De Cultuur Loper ook wat kan betekenen voor deze kleinere scholen.”

Bregje Aarts

ICC’er en drama docent op OBS Het Klokhuis in Beek en Donk

Hoe zijn jullie bij De Cultuur Loper terecht gekomen?

“Toen het voorgaande culturele programma afliep zijn de directeur van onze school en ik met de gemeente in gesprek gegaan om te kijken of er niet meer met cultuur gedaan kan worden. In samenwerking met hen zijn we bij De Cultuur Loper terechtgekomen, het balletje is gaan rollen en binnen een paar jaar zullen alle tien de scholen van gemeente Laarbeek gestart zijn met het traject.”

OBS Het Klokhuis. Foto gemaakt door Daphne van Leuken
OBS Het Klokhuis. Foto gemaakt door Daphne van Leuken

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

“Na het maken van de tekening en mindmap tijdens het ambitiegesprek konden we onze ambities samenvatten in creativiteit, onderzoekende houding en talentontwikkeling. Daar gaan we nu gedragsindicatoren voor ontwikkelen. Ondertussen hebben we een teammeeting en -scholing georganiseerd om het ambitiegesprek terug te koppelen naar het team en te kijken wat zij nodig hebben om achter de plannen te kunnen staan.

De één heeft van nature meer met kunst dan de ander, maar tijdens deze meetings begon het bij iedereen te kriebelen. Sommige docenten proberen nu al dingen uit tijdens hun lessen.”

“De cultuuromslag zou voor mij geslaagd zijn als een onderzoekende houding gemeengoed is geworden en kunstvakken eenzelfde plaats innemen als rekenen en taal. Dat we allemaal weten: dit zijn onze doelen voor kunst en cultuur op onze school, ik weet hoe ik cultuureducatie kan aanpakken en waarop ik kan terugvallen.”

De cultuuromslag zou voor mij geslaagd zijn als kunstvakken eenzelfde plaats innemen als rekenen en taal.
- Bregje Aarts

Karin van Bergeijk

ICC’er en docent op Basisschool Maria Regina in Steenbergen

Wat zijn jullie ambities op het gebied van cultuureducatie?

“Na een diepgravend gesprek met de directie, cultuur werkgroep, intermediair en Roy van Kunstbalie kwamen we krakend, maar met een goed gevoel naar buiten. Roy stelde goede vragen, waardoor we al onze ambities helder kregen. Het is een intensief traject, maar dat is nodig om cultuureducatie naar een hoger level te tillen. We willen ons cultuur educatieve aanbod verbinden aan de wereld buiten de school. Niet als los project maar als een instrument om de lessen te verdiepen en te verrijken en de lesstof tastbaar maken voor leerlingen.”

Tekening ambitiegesprek Basisschool Maria Regina
Tekening ambitiegesprek Basisschool Maria Regina

Wat is nu de volgende stap?

“We gaan onze ideeën en ambities delen in het team, zodat zij ook mee kunnen denken. Wij doen het voorwerk, maar willen niet dat het van ons groepje afhankelijk blijft, iedereen doet mee. Samen met de intermediair hebben we een studiedag ingericht om de volgende stappen samen met het team vorm te geven.”

In de ideale situatie heeft cultuureducatie verbinding gemaakt met andere vakken en werken we thematisch.
- Karin van Bergeijk

Waaraan zou je over vier jaar merken dat het traject is geslaagd?

“Over vier jaar hopen we actieve en onderzoekende leerlingen in de school te zien en een interactief programma aan te bieden waardoor leerlingen zichzelf leren kennen en ervaren waar ze goed in zijn. In de ideale situatie heeft cultuureducatie verbinding gemaakt met andere vakken en werken we thematisch.”

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partner Kunstbalie.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie