HR Adviseur

Bedrijf: Kunstloc Brabant

Locatie: Tilburg

Deadline: 26 februari 2020

32 uur per week

Als HR adviseur ondersteun je het management zowel administratief, organisatorisch als inhoudelijk op het gebied van HR. Daarnaast voer je beleidsvoorbereidende werkzaamheden uit. Het betreft een zelfstandige HR functie op operationeel/tactisch niveau. Je legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Taken

 

Als HR adviseur:

  • draag je zorg voor een goed personeelsbeheer middels het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op gebieden als verzuim, opleidingen, brieven en (arbeids)overeenkomsten, werving en selectie;
  • verwerk je informatie en bestanden in het personeelsinformatiesysteem (Exact Synergy), in de personeelsdossiers en op Sharepoint;
  • stel je rapportages op ten behoeve van het managementteam;
  • werk je procedures uit, geef je instrumenten en/of formulieren vorm, houd je het personeelsbeleid en personeelshandboek up-do-date;
  • heb je een signalerende rol en informeer en adviseer je medewerkers en management m.b.t. HR-aangelegenheden;
  • adviseer je het managementteam betreffende (implementatie van) het personeelsbeleid op basis van de gesignaleerde behoeften, knelpunten en ontwikkelingen;
  • denk je mee over organisatie-ontwikkelopgaven, zoals de lerende organisatie en het bouwen aan een nieuwe organisatiecultuur;
  • toon je initiatief en lever je, onder andere middels verbetervoorstellen aan het management, een actieve bijdrage aan het continu verbeteren van de HR-processen binnen de organisatie;
  • heb je overzicht om de diversiteit aan activiteiten te kunnen beheersen en de werkzaamheden naar eigen inzicht effectief en efficiënt in te vullen.
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter