Cultuurnieuws van de dag

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen collectief afspraken maken over minimumtarieven om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat in de ‘Concept-leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het economisch belang van de culturele en creatieve sector is vergelijkbaar met de bouw, volgens een Satellietrekening cultuur en media van CBS over het jaar 2015. Drie onderzoekers van TNO stellen in een verkenning in ESB (Economische Statistische Berichten) dat het belang van de culturele en creatieve sector groter is dan traditionele cijfers suggereren.

Het Makersfonds dat de gemeente Tilburg in het leven heeft geroepen is flink in trek. Tilburg stelde voor dit jaar tweemaal een ton beschikbaar. In totaal zijn 106 aanvragen bij de gemeente ingediend met een waarde van 721.300 euro.