Cultuurnieuws van de dag

Acht Nederlandse conservatoria vaardigen hun beste eindexamenkandidaat af voor Conservatorium Talent Award. De laureaat ontvangt een geldprijs voor een talent-ondersteunende activiteit zoals een masterclass aan een buitenlands conservatorium. Het Cultuurfonds Noord-Brabant verbindt zich dit jaar voor het eerst aan deze competitie met landelijke allure.