Derde indientermijn impulsgelden Provincie Noord-Brabant

Bij de subsidie impulsgelden wordt gewerkt met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 23 t/m 29 september is de derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.  Met een handige checklist.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie