Drie aanvullende regelingen digitaal erfgoed

Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het hergebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Makers en culturele instellingen worden uitgedaagd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 3,5 miljoen voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de drie fondsen. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen, en het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie