Helmond neemt deel aan het Age Friendly Cultural Cities-programma

Helmond is een stad met bijna 100.000 inwoners, waar de vergrijzing een stevig probleem vormt. Daarom omarmen gemeente en culturele instellingen het Age Friendly Cultural Cities-programma. Onder de noemer Lange Leve Cultuur nodigt Helmond kwetsbare ouderen uit om actief aan cultuur te doen, aldus projectleider Kim van Uden. ‘Bovendien willen we in de stad een duurzame samenwerking bewerkstelligen tussen cultuur, zorg en welzijn.’ Helmond heeft het eerste jaar van het tweejarige programma vooral gebruikt om de behoefte van ouderen te peilen en om de partijen bij elkaar te brengen. Uit de peiling kwam onder meer naar voren dat ouderen behoefte hadden aan schildercursussen, museumbezoek en filmclubs. Bij aanvang van het AFCC-programma was het culturele aanbod in Helmond al prima. Zaak was het meer beschikbaar te maken voor ouderen die nu nog geen gebruik maken van het aanbod. De eerste stap daartoe was het aanbod van de vijf instellingen – theater het Speelhuis, De Cacaofabriek, Kunstkwartier, Museum Helmond, Bibliotheek Helmond/De Peel – laagdrempeliger te maken.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie