Kunsten’92 reageert op stelseladvies Raad voor Cultuur

Kunsten ’92 heeft gereageerd op het advies  “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” van de Raad voor Cultuur. De belangenvereniging pleit voor landelijke regie en afstemming, een gefaseerde aanpak, een gedegen en totale doorrekening van het advies van de Raad, aandacht voor artistieke creatie, internationale focus en samen investeren in fair practice. Matching vanuit gemeenten en provincies is een belangrijke voorwaarde. Kunsten ‘92 acht de samenhang tussen kunst, erfgoed en de creatieve industrie – inclusief media – van cruciaal belang voor een bloeiend cultureel klimaat.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie