Dansend Brabant in een wereld vol ‘swarming’

Vernieuwingen tonen, mensen verbinden, partners betrekken en meegaan met de tijd: dat is waar koepelorganisatie deDansPunt. voor staat. De organisatie fungeert als krachtplek voor de amateurdans in Brabant. Maar als vrijwilligersorganisatie voor de hele provincie bestaan? Dat is nog een grote klus. Mestmag.nl ging met voorzitter Annette Truijens-ThodŽ in gesprek over toen, over nu en over toekomst van amateurdans in Brabant.

Geschreven door Liza Voetman

Een nieuw perspectief

We spreken af in een koffietentje in de binnenstad van Tilburg. Annette zoekt in haar tas naar pen en papier. ‘Ik schrijf en teken even, dat helpt me altijd om dingen zichtbaar te maken’, begint Annette het gesprek. Om de geschiedenis van deDansPunt., die zo’n vijftien jaar terug de tijd in gaat, helder in beeld te brengen is deze pen niet ongepast. Met een kop koffie in de hand vertelt Annette dat de organisatie in eerste instantie fungeerde als het verlengstuk van het Centrum voor de Amateurkunst (nu bekend als Kunstbalie). Vandaag de dag bestaat het uit het verbinden van domeinen en het bieden van podia. ‘Voorheen vroegen we bijvoorbeeld altijd subsidies aan voor projecten. We waren partner en ook toenmalig DDO (Dans Docent Overleg)’, legt Annette uit. In de daaropvolgende jaren werd de verbindende basis meer en meer de centrale focus van de organisatie. Toen de Provincie besloot dat Kunstbalie van koers moest veranderen -te gaan adviseren in plaats van organiseren- besloot deDansPunt. dit gedeelte op zich te gaan nemen. ‘We zijn er dat jaar ook goed voor gaan zitten om te bepalen wie we nu eigenlijk zijn en wat we willen. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe naam doorgevoerd en een andere kleur gekregen’, vertelt Annette. Langzaam begon de organisatie daarbij meerdere partners aan zich te verbinden.

Het eerste gesprek is altijd makkelijk, maar continueren is een grote uitdaging. We zijn nu nog steeds op zoek naar hoe we verbindingen kunnen maken om ons netwerk te verstevigen, zodat we als krachtplek ook echt iets betekenen.

Verwachting, verbinding, vooruitzicht

Brabant is uniek in het hebben van koepelorganisaties. Of het nu om dans, muziek, toneel, koren of schrijven gaat. ‘Allemaal zitten ze anders in elkaar, en dat is ook het leuke eraan. Muziek geeft een hele andere dynamiek’, legt Annette enthousiast uit. Ze merkt zelf dat daar waar Brabant eerder voorliep in het hebben van goede en mooie amateurstukken, dat nu vooral achteruit aan het gaan is. ‘Het aanbod van choreografien voor het betere amateurdanspodium, Brabants AmateurDans Circuit, loopt nu dus terug. Het wordt steeds moeilijker het BAD te vullen met kwalitatieve dansstukken. En over Blinkers, dat dansscholen uit de regio een plek op het podium biedt, denken nog niet alle centra voor de kunsten hetzelfde’, aldus Annette. Neuzen staan niet dezelfde kant op, maar dat is wel nodig. Voor deDansPunt. is het dan ook taak om te blijven ondersteunen en begeleiden, alle dans- en balletscholen uit de provincie te benaderen en daarbij continue op zoek te gaan naar nieuwe partners. ‘Om provinciale subsidie te ontvangen moeten we aan kunnen tonen er voor de hele provincie te zijn. Maar dat is best een grote vraag -er voor de hele provincie te zijn- als je beperkte middelen hebt!’

We zijn een stichting, geen vereniging. De koepelvereniging die eerder bestond is niet meer van deze tijd. Mensen verbinden zich niet meer snel voor een langere periode. Het is nu veel meer swarming: al zwermend komt iets bij elkaar en gaat dan ook weer over in iets anders.

Een duidelijke identiteit

Als stichting moet je vandaag de dag uit een flexibele kern bestaan die kan meebewegen met de tijd. ‘Als organisatie willen we meer kracht en een herkenbaarder gezicht krijgen. Er kunnen pas goede samenwerkingen ontstaan als we zelf stevig in onze schoenen staan. Dat begint nu wel te komen, omdat we meer ondernemend zijn gaan denken. Toen we nog verbonden waren aan Kunstbalie waren we veel meer ondersteunend dan leidend’, legt Annette uit. DeDansPunt. kan als vrijwilligersorganisatie niet ook met fondsenwerving of crowdfunding bezig zijn. ‘Dat is namelijk heel erg arbeidsintensief, en het ontbreekt ons daarin aan tijde en middelen. Ik wil best subsidies aanvragen, maar dat gaat niet vanzelf. Daar heb je partners voor nodig. We leggen nu de basis en proberen onszelf continue scherp te houden’, zegt Annette.

Ons land kent veel academies, uitvoerende kunstenaars en docenten. Maar om vervolgens werk mogelijk te maken, dat is de crux. Amateurkunst moet zichzelf maar bedruipen.

Daarbij is de organisatie bezig met het volgende vierjaren plan waar de Provincie een prominentere rol in gaat spelen. ‘We kennen elkaar eigenlijk te weinig. Er moet veel meer uitwisseling komen over wat zij belangrijk vinden en wat wij belangrijk vinden. Kunstbalie probeert daar wel een brug in te slaan. De provincie is aan het onderzoeken hoe ze subsidie voor de amateurkunst anders kunnen gaan organiseren. Doordat de Provincie steeds meer in beeld komt, wordt de hele benadering van dans veel zakelijker’, voegt Annette toe. Maar dit is voor deDansPunt. niet erg, het hoort bij professionalisering. Op dit moment lijkt de stimulans -om betere amateurdans te maken met een goed artistiek concept- echter nog zoek, het geld is op en de vraag wordt minder. ‘Dus als je minder podia en festivals hebt, hoe gaan we het dan nog van de grond krijgen? Dat is een van de grootste problemen van deze tijd. Voorheen bestond er nog een overleg voor dans cošrdinatoren waar gezamenlijke projecten werden opgestart, maar daar is Kunstbalie nu niet meer leidend in. Wij zijn hierover in gesprek gegaan met DOKc, om dit weer terug kunnen te krijgen. We hebben elkaar nodig om de amateurdans levendig te houden’, stelt Annette vast. Daarbij wil de organisatie voor nu afwachten wat er vanuit de Provincie gebeurt, om daar op in te kunnen spelen. ‘Het belangrijkste is dat we een plek zijn en blijven waar mensen ontmoeten, uitwisselen, informeren en inspireren. En dat hebben we vormgegeven door onze jaarlijkse KickOff.’

Elk jaar ŽŽn groot feest

Elk jaar treedt deDansPunt. groots naar buiten met de KickOff, een terugkerend evenement voor dansers, amateurs en makers. Het beeld wat de organisatie schept is dat van een uitmarkt, een plek waar je moet zijn om jezelf te laten zien aan de wereld. ‘De basis is er, maar we zijn nog steeds aan het onderzoeken hoe we het beste kunnen aansluiten bij wat er speelt. De organisatie waarbij we in huis zitten, dit jaar in Veghel, proberen we daar zo goed mogelijk bij te betrekken’, legt Annette uit. De KickOff vindt jaarlijks op een andere locatie plaats. ‘De organisatie steunt ons met het bieden van hun faciliteiten, waardoor we dit kunnen organiseren. We zijn blij dat we als vrijwilligersorganisatie gebruik kunnen maken van het pand’, legt Annette uit.

Het is en blijft lastig dat we een vrijwilligersorganisatie zijn en bestaan vanuit het enthousiasme van mensen zelf. Maar dat is wel heel leuk!

DeDansPunt. blijft actief op zoek naar nieuwe aansluitingen. De dansdocent heeft daarbinnen de belangrijke rol om te enthousiasmeren en verbinden. ‘Het is een mogelijke maker die je wil motiveren en stimuleren. De docent kan de amateurdans impuls geven. Het is je brug’, legt Annette uit. De dansdocent kan ervoor zorgen dat amateurdansers naar het festival toegaan. Het blijkt echter nog een kunst om drukke dansscholen en docenten mee te krijgen. Om toch meer bezoekers naar het festival te trekken focust de KickOff zich ieder jaar op een andere dansdiscipline. Dit jaar richtte het evenement zich op de urban scene dans. ‘Maar de moderne dans blijft het meest prominent vertegenwoordigd, omdat we het vertrouwde publiek een vaste plek willen geven. Op een bepaald moment kan alles vast meer naast elkaar gaan bestaan, maar nu moeten we ons nog specifiek focussen’, vertelt Annette.

Een wens voor de toekomst

De organisatie streeft ernaar om over een tijdje de projectleiders te kunnen betalen voor het werk dat ze verrichten en wil daarbij bekend zijn bij een breder publiek. ‘We willen vooral dat wanneer mensen met vragen naar ons toekomen, dat wij in staat zijn een helder antwoord te geven. We realiseren ons dat ons plaatje nog niet duidelijk genoeg is. Daarna kan de dans zich als vanzelf ook beter gaan profileren. Het is een leuk, leerzaam, interessant en spannend proces, wat we met een mooie club mensen verrichten en waarin we andere mensen (dansend Brabant) mee proberen te krijgen’, voegt Annette lachend toe. Onze koffie is inmiddels op. Afsluitend vertelt ze dat het fijn zou zijn een eigen plek te gaan krijgen: ‘Organisatorisch ligt er nu bij mij thuis, gewoon onder de krant, van alles. We hebben letterlijk en figuurlijk een ruimte nodig om te kunnen zijn, waar we een constante bijdrage kunnen leveren voor de amateurdans. Niet meer vergaderen aan de eettafel, maar aan een eigen bureau.’

Evelien Wouters, senior adviseur kunstbeoefening bij Kunstbalie: ‘De aanwezigheid van koepels en bonden zoals DeDansPunt. in Brabant is uniek, landelijk gezien. Ze zijn een belangrijke schakel en samenwerkingspartner: ze zorgen voor belangenbehartiging, verbetering van de kwaliteit en talentontwikkeling. We zien dat de samenleving verandert en dat het daarom nodig is dat de koepels en bonden leergierig blijven, hun achterban goed kennen en durven reflecteren. Het is fijn om te zien hoe de DeDansPunt. vernieuwend bezig is, het netwerk actief op zoekt en niet bang is voor verandering en een kritische blik op zichzelf en de omringende partners. Vanuit onze provinciale opdracht blijven we DeDansPunt.nl graag ondersteunen en adviseren, onder meer op het gebied van organisatiekracht, financiering, zichtbaarheid en innovatie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedere Brabander actief bezig kan zijn met kunst en cultuur.

Wil je meedansen, meedenken, heb je een goed idee of een leegstaand huis? Bezoek dan de website van DeDansPunt. of stuur een mailtje. Wil je weten welke provinciale koepels en bonden er zijn in de Brabantse amateurkunst? Bekijk dit overzicht. Wil je weten hoe je als organisatie toekomstbestendig kunt zijn? Bekijk deze checklist.  

Foto in de header door Chris de Boon. 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie