“In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder”

– Beeld door Hans Gerritsen

deDansPunt. is de koepelorganisatie voor de amateurdans in Brabant en organiseert workshops, speelplekken en ontmoetingen voor amateurdansers en dansdocenten. deDansPunt. focust vooral op de artistieke kant van dans: het verhaal dat erachter schuilgaat, de zeggingskracht, verbeelding en verwondering. Maar hoe pak je dit aan als kleine organisatie? En welke deuren opent de meerjarenregeling amateurkunst voor deDansPunt.? Tijd om eens in gesprek te gaan met voorzitter Annette Truijens.

– Geschreven door Lisa Habets

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan? 

“In de amateurdanswereld is het concurrentiegevoel groot, dit kan lastig zijn. Het is een wereld waar je te maken hebt met over het algemeen kleine zelfstandige ondernemers die hard werken om hun dansgroep of dansschool overeind te houden. Mensen die fulltime werken, maar parttime betaald worden. Door het grote concurrentiegevoel wordt er weinig samengewerkt of gespard tussen dansscholen onderling. Hier kan deDansPunteen brug slaan. Wij zijn namelijk niet concurrerend, maar eerder ondersteunend en faciliterend. We bekijken nu hoe wij dansscholen kunnen helpen om zicht beter te profileren en zo hun zichtbaarheid te vergroten.” 

Kick Off De Danspunt 2019 CKE, Eindhoven| Beeld door: CBOSports.com
Kick Off De Danspunt 2019 CKE, Eindhoven| Beeld door: CBOSports.com

Wat is de toegevoegde waarde van deDansPunt.?

“Wij zijn de enige amateurkoepel in Brabant op het gebied van dans. Er zijn natuurlijk wel kleinschalige initiatieven die we ook graag uitdragen, maar wij zijn er echt voor alle amateurdans in heel Brabant. Wij doen ons best om te kijken waar vraag naar is. Hierin focussen we ons wel specifiek op de ‘kunstkant’ van dans. Dus het creatieve maakproces van de dans. We zijn er om de dansdocent een betere dansmáker te laten zijn. We zien namelijk dat de artistieke kant van dans onder spanning staat. Als dansdocent ga je een creatief proces aan met je dansers, je maakt samen een artistieke ontwikkeling door. De focus op dit creërende aspect is wat ons als organisatie bepaalt. 

Wat heeft de ondersteuning vanuit de meerjarenregeling amateurkunst deDansPunt. de afgelopen vier jaar gebracht?

“De ondersteuning vanuit de provincie voelt als een groot cadeau, het geeft de rust en de ruimte om als organisatie verzekerd te zijn van vier jaar bestaansrecht. We hebben ons nu volledig kunnen richten op hoe wij willen inspelen op de behoefte vanuit het veld. Zo is er een nieuwe website. Zichtbaarheid is namelijk van groot belang om mensen te bereiken.

Daarnaast hebben we nu een team van professionals die samen alle activiteiten draaien. Voorheen werkten we op projectbasis, maar dit maakte het moeilijk om mensen echt aan ons te binden, er was veel verloop waardoor we niet goed vooruitkwamen. Met ons huidige team kunnen we onszelf beter definiëren en positioneren.

Welke projecten en/of nieuwe samenwerkingen zijn hieruit voortgekomen?

“We hebben ons het afgelopen jaar – naast onze activiteiten als het organiseren van podia en workshops – gericht op het opzetten van netwerken. Zoals een leergemeenschap inclusiedans met als doelgroep mensen met een beperking. We willen dat mensen met een beperking als volwaardig participant kunnen meedoen. We zijn ook betrokken bij de landelijke werkgroep voor inclusiedans. Voorlopig blijven we ons hiervoor inzetten tot het vanzelfsprekend is om deze doelgroep mee te nemen.  

Kick off De Danspunt Brabant 1 okober 2017 Theaters Tilburg | Beeld door: Hans Gerritsen
Kick off De Danspunt Brabant 1 okober 2017 Theaters Tilburg | Beeld door: Hans Gerritsen

”Daarnaast focussen we op talentontwikkeling en kennisdeling. Ook hebben we in december een werkgroep dans opgezet met Centra voor de Kunsten in Brabant. De werkgroep is bedoeld voor mensen die werken in het veld, van dansdocent tot hoofd cultuurparticipatie. Dit levert een heel diverse groep mensen op met de energie en de wil om samen dingen op te pakken. Hierin hebben we korte lijnen met Kunstloc Brabant, dat is fijn om zo ook kennis te kunnen delen en de belangen van de amateurdans te behartigen. We zoeken heel bewust de samenwerking en de verbinding op.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“De komende tijd gaan we aan de slag met de vragen uit het veld. We willen van betekenis zijn in de hele provincie en juist de kleine dansscholen ondersteunen. De contacten die we de afgelopen jaren hebben gelegd, werpen nu hun vruchten af. In je eentje ga je harder, maar samen kom je verder. Daar ben ik echt van overtuigd. 

Kick Off De Danspunt 2015 Factorium, Tilburg | Beeld door: CBOsports.com
Kick Off De Danspunt 2015 Factorium, Tilburg | Beeld door: CBOsports.com
De mensen met wie je samenwerkt zijn cruciaal in het laten slagen van je plannen. Daarnaast hebben we geleerd dat sommige dingen tijd nodig hebben om te beklijven, te aarden en te groeien.

”Het is een kwestie van heel scherp aangeven wat je doel is en tegelijkertijd de ruimte geven aan de ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij. En deze veranderen bijna dagelijks. Dus wat we nu bedenken, kan volgend jaar al helemaal niet meer kloppen. In onze plannen creëren we de ruimte om met ontwikkelingen in de maatschappij en het dansveld mee te bewegen, om zo in dialoog te kunnen blijven met elkaar en relevant te blijven voor de dans. Het draait allemaal om de juiste balans vinden.”

Artikelenreeks amateurkunst

Dit artikel maakt deel uit van de artikelenreeks amateurkunst. Lees hier het artikel over koren en muziekverenigingen in Brabant. En bekijk hier het artikel over DUKEBOX: productiehuis voor urban & hiphop.

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Er is een nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant  opengesteld. Aanvragen kunnen tot en met 18 juni worden ingediend. Voor deze subsidieregeling is voor de periode 2021-2024 0,6 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met deze regeling zorgt de provincie ervoor dat amateurinstellingen, net als professionele kunsten, meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor verbetering van de kwaliteit van de amateurkunst. Ook draagt het eraan bij dat meer mensen actief kunnen zijn binnen de amateurkunst.   

Kunstloc Brabant is voor alle organisaties beschikbaar voor advies bij het indienen van een aanvraag. De Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant besluiten welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen, op basis van het advies van de adviescommissie amateurkunst. Kunstloc monitort en adviseert de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen, en is ten alle tijden ook benaderbaar voor organisaties die geen subsidie krijgen toegekend.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie