How to Robin Hood

Kunstenaarschap is nooit makkelijk geweest. Gecombineerd met de overdaad aan slecht of niet betaalde vacatures in de culturele sector, is de uitdaging die daarmee gepaard gaat actueler dan ooit. Als zelfs één van de best bekeken televisieprogramma’s haar bandjes niet betaalt, van wie kunnen we dan nog leren hoe we dit spelletje het slimst kunnen blijven spelen? In het licht van het thema #Vogelvrij brengt Robin een ode aan haar eerste rolmodel en misschien wel de bekendste vogelvrijverklaarde: Robin Hood. In dit artikel zet Robin zeven lessen uiteen die zij van hem geleerd heeft, zodat ook jij het karakter van Robin Hood strategisch kan toepassen binnen je eigen werkpraktijk.

– Geschreven door Robin Berkelmans

Les 1. Omarm verwarring

Ik groeide op met een naam die vooral voor jongens bleek weggelegd. Nog voor ik überhaupt begonnen was, werd ik al tot levenslang veroordeeld met verwarring. Zo startte ik mijn eerste tennisles in een team met alleen maar jongens, ontving ik stapels enveloppen gericht aan de heer R. Berkelmans en zie ik nog steeds de slecht verscholen verbazing voor me in de blikken van meesters en juffen, wanneer ze de namenlijst afgingen en ik mijn hand op stak. Een docent zei zelfs ooit: “Robin? Ha! Nee, dat kan jij helemaal niet zijn.”

Waarom niet? Zelf heb ik nooit moeite met mijn naam gehad. Sterker nog, ik maakte mijn naam én de verwarring die daar blijkbaar bij hoort, een onderdeel van mij. Zoals een echte Robin dat nu eenmaal doet. Een echte Robin Hood.

Robin Hood en Kleine Jan
Robin Hood en Kleine Jan

Les 2. Maak je niet druk

Net als ieder ander kind uit de 90’s zocht ik mijn heil in de popcultuur en daarin vond ik mijn eerste rolmodel. Nee, niet Robin de sidekick van Batman, maar Robin Hood. In ‘Robin Hood’, Disney, 1973, wordt Robin geportretteerd als een vrijgevochten vos die, net als de Engelse volksheld, steelt van de rijken en geeft aan de armen. In de openingsscène van de film ontsnapt hij samen met zijn beste vriend Kleine Jan, een logge, bruine beer, aan een groep soldaten door zich in een boom te verstoppen en daar, alsof er niets aan de hand is, een dutje te doen. Het is meteen duidelijk: Robin maakt zich nergens druk om. En wanneer Kleine Jan hem wijst op de pijl die recht door zijn hoed geschoten is, haalt hij nonchalant zijn schouders op.

“Oh come along, you worry too much, old boy.” – Robin Hood
“Oh come along, you worry too much, old boy.” – Robin Hood

Les 3. Sta altijd achter alle dingen die je doet

In diezelfde scène vraagt Kleine Jan aan Robin of ze good guys of bad guys zijn. Ze beroven (robbin’) immers de rijken om de armen te voeden. “Beroven?”, vraagt Robin. “Dat is een gemeen woord. Wij beroven nooit. We lénen gewoon van zij die het kunnen missen.”

Robin Hood en Kleine Jan in gesprek

Les 4. Volg je hart, je hebt niets te verliezen

Robin is vogelvrij. Dat heeft niets te maken met zo vrij als een vogel zijn. Vogelvrijverklaarden staan buiten de wet omdat ze niet bij het gerecht zijn komen opdagen toen hun een straf werd opgelegd. ‘Vogelvrij’ betekent uitsluitend dat je niet langer recht hebt op bescherming of onderdak en zo zelfs een prooi voor de vogels bent.

Maar in de film en de verhalen lijkt deze vogelvrijheid Robin niet te deren. Sterker nog: hij lijkt er zelf voor te kiezen. Robin heeft niets te verliezen. De wereld en haar wetten zijn voor hem een spel geworden dat hij maar al te graag (be)speelt.

In alles dat hij doet, doet Robin precies wat hij zelf wil. Hij heeft geen leider of opdrachtgever die hem verteld wat hij moet doen. Er is in zijn leven geen koning, meester of machthebber die hem de weg wijst. Robin volgt alleen zijn hart.

Robin volgt zijn hart
Robin volgt zijn hart

Les 5. Droom over de toekomst en geloof in verandering

Daarnaast is hij een dromer. Robin is gevoelig voor het leven, de liefde en gelooft in een betere versie van de wereld waarin hij leeft. In die zin is hij een vernieuwer en een idealist. Hij zal er alles aan doen om dat waar hij niet achter staat onderuit te halen en, op die manier, zelf te veranderen.

Daar is hij continu mee bezig. Wanneer Robin, in de film, tijdens een toernooi voor boogschieters ontmaskerd wordt en besluit te ontsnappen, droomt hij, nog in gevecht, al hardop over zijn toekomst met lady Marian.

Robin op de vlucht

Les 6. Geld is een middel, geen doel

Ondanks het feit dat Robin een bandiet is, nobel of niet, speelt geld nooit de belangrijkste rol in zijn verhaal. Geld is voor Robin slechts een middel om zijn wereld, en die van de mensen om hem heen, te kunnen veranderen. Het gaat hierbij dus niet zozeer om de hoeveelheid geld, maar om de manier waarop het geld verdeeld wordt. Robin heeft nooit de ambitie gehad om een x aantal goudstukken in zijn hoed weg te stoppen, maar ziet geld louter als de oorzaak van de kloof tussen arm en rijk en dus ook als de oplossing om die kloof te kunnen dichten.

Geld is een middel voor Robin
Geld is een middel voor Robin

Les 7. Blijf bij jezelf

De Disney film eindigt met de terugkeer van koning Richard die Robin vrijspreekt, waardoor hij niet langer vogelvrij verklaard is. Robin trouwt met Marian en Richard maakt de grap: “It appears that I now have an outlaw… for an inlaw.” Dat lijkt dubbelop. Want hoe kun je een outlaw zijn wanneer je niet langer vogelvrij bent en er bovendien een trouwring om je vinger prijkt? Maar het kan ook gezien worden als een teken dat Robin altijd vogelvrij zal blijven, veroordeeld door de staat of niet. De mentaliteit, en daarmee de identiteit, van Robin blijft onveranderd. Of hij nu wel of niet beschermd wordt door de wet. In die zin wordt de onafhankelijkheid van Robin hier nog eens nadrukkelijk bevestigd: het oordeel van koning Richard doet er namelijk niet toe. De machthebber kan doen en laten wat hij wil, Robin zal altijd een vrijgevochten buitenstaander blijven.

Robin zal altijd vogelvrij blijven

Zijn er nog andere lessen die we kunnen leren van Robin Hood? Deel ze hieronder!

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie