Jeugdtheater in Noord-Brabant

Bevolking 0-20 per provincie

Als we echter kijken naar waar nu de grootste aantallen jongeren in Nederland wonen, dus op de tweede manier, zien we een ander beeld. In Noord Brabant woont 14% van de jongeren tot 20 jaar, maar Zuid-Holland spant de kroon met 22%. Het theateraanbod tussen die twee provincies verschilt, uit ons onderzoek komen we op een aanbod van 17 in Noord-Brabant en 12 in Zuid-Holland. Als alle jongeren tot 20 jaar in beide provincies tegelijk met theater willen experimenteren, wordt het drukker in Zuid-Holland voor de huidige aanbieders die wij kennen dan in Noord-Brabant, er van uitgaande dat de scholen allemaal evenveel capaciteit hebben.

Brabant als koploper

Er is best verschil tussen Brabantse jongeren en Randstadjongeren denk ik; de randstad is vluchtiger, je ziet daar meer zapp-gedrag qua cursussen.

Evelien Wouters is senior adviseur Kunstbeoefening bij Kunstbalie, het provinciaal expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening in Noord Brabant. Ze studeerde Theaterwetenschappen in Utrecht met specialisatie Kunstbeleid- en Management.

‘Ik denk dat de structuren in Brabant zeer goed functioneren. Ik zie een keten van kennismaken, leren, doen en netwerken en kennisuitwisseling. Ik heb gekeken naar alle mogelijkheden die er zijn om in de provincie aan theater te doen, en welke doorgroeimogelijkheden er zijn. Bijna alle Brabantse schoolkinderen komen in aanraking met theater, onder meer door grote provinciale programma’s als KunstSelect en De Cultuur Loper. Door deze programma’s kan er een ‘theater’vlammetje gaan branden bij kinderen en jongeren, waardoor zij op zoek gaan naar mogelijkheden om buiten school ook theater te gaan spelen/ maken.

Er zijn 318 toneelverenigingen in Brabant, en veel van hen hebben een jeugd- of jongerengroep. Blijkbaar is de aanwas van jongeren dus ook groot genoeg om zo’n groep te draaien binnen de vereniging. Daarnaast zijn er natuurlijk de productiegroepen en lessen theater die bij de Centra voor de Kunsten en de jeugdtheaterscholen gevolgd kunnen worden.

Met al deze mogelijkheden tot spelen, is het ook goed om te zien dat er in Brabant meerdere mogelijkheden zijn om je kwaliteiten te tonen en naar elkaar te kijken. Het Link festival vindt al vele jaren aan het eind van het seizoen plaats. Daarnaast kunnen de jongeren meedoen aan Solo’s in Zuid, 39 graden festival en natuurlijk de Kunstbende.

Ik denk dat de structuren in Brabant zeer goed functioneren. Ik zie een keten van kennismaken, leren, doen en netwerken en kennisuitwisseling.

In het Voortgezet Onderwijs wordt ook samengewerkt met Kunstbende. Er zijn ateliers die gevolgd kunnen worden ter voorbereiding op de deelname aan Kunstbende. Coaching is een onderdeel van de ateliers. Andere mogelijkheden voor jongeren om actief in voorstellingen te spelen, zijn de vele openluchttheatervoorstellingen en de spektakel/ locatievoorstellingen. Brabant kent 15 openluchttheatergroepen en vele dorpen hebben jaarlijks een locatievoorstelling waarin gespeeld kan worden.De samenwerking tussen profs en amateurs wordt gelegd door o.a. het Zuidelijk Toneel en Fabriek Magnifique. Zij zetten bij het maken van producties hun deuren open voor amateurs, waardoor talent ook kan doorgroeien.

Uit een recent onderzoek dat door &Concept is uitgevoerd naar de stand van het amateurtheater in Brabant, is gebleken dat het organisatievermogen en de zelfredzaamheid grote kwaliteiten zijn in Brabant. Dit gecombineerd met het feit dat er vele mogelijkheden zijn om actief aan theater te doen, lijkt mij het antwoord op de vraag of NoordBrabant koploper is in het aanbod van het jeugdtheater.’

Tot slot: een oproep

Het is voor ons interessant om te weten of ons onderzoek en wat we in dit artikel schetsen een adequaat beeld van de stand van het jeugd- en jongerentheater in Noord-Brabant weergeeft. Of zien we wat over het hoofd? Guido Bosua noemt het 39gradenfestival in Breda. Uit onze enqute komen het festival Link in Tilburg en het Theaterfestival in Breda voor. Daarnaast is er de Brabantse editie van Kunstbende. Ook in andere provincies zijn er festivals met grote aantrekkingskracht, zoals het ook genoemde Havenwerk. Festivals zijn trekkers van jonge makers en spelers, naast het publiek dat er graag komt kijken. Zijn er meer festivals van deze orde, lokaler, kleiner maar ook gericht op jong talent? Zijn er onder aanbieders zzp-ers die dat zijn geworden door bijvoorbeeld bezuinigingen bij jeugdtheaterscholen en centra voor de kunsten? Of juist vanuit hun ondernemerschap begonnen? Zicht op continu•teit van de scholen is van belang voor kinderen die graag theaterlessen volgen of aan voorstellingen meewerken, zeker in de kleinere plaatsen waar niet zonder meer een grote aanbieder aanwezig is. Als je informatie hebt waar jeugd- en jongeren in Noord Brabant nog meer aan theater kunnen doen, meld je dan aan bij het LKCA; ook als je zelf een aanbod voor jeugd- en jongerentheater hebt en hier niet tussen staat.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie