Kunst in bedrijven: op bezoek bij de Bossche wereldspeler Wurth

Precies een week geleden werd de tentoonstelling van het project OOG in OOG – mijn eeuw, mijn stad geopend. Dat gebeurde bij het Bossche bedrijWŸrth, wereldwijde marktleider in montage- en bevestigingsmateriaal. Claire vraagt Brigitte Hoppenbrouwers (museumleiding bij Kunstlocatie WŸrth ‘s-Hertogenbosch) namens Mestmag.nl naar de reden van deze – zo op het eerste gezicht onwaarschijnlijke – samenwerking. “Kunst en cultuur hebben een belangrijke functie in onze bedrijfscultuur.”

Door Claire Hoogendijk – van Nunen

WŸrth Nederland B.V., onderdeel van de wereldwijde WŸrth-Groep, opende onlangs de combinatietentoonstelling OOG in OOG – mijn eeuw, mijn stad. Naast de aquarellen van GŸnter Grass wordt de making of van het stadsproject OOG Den Bosch een jaar lang getoond.

 

Wat is OOG Den Bosch?

OOG Den Bosch is een stadsproject van de Vlaamse theatermaker Lucas De Man die stadskunstenaar van ‘s-Hertogenbosch is. Hij noemt het een stadsproject, omdat het project niet alleen plaatsvindt in de stad, maar ook ingebed is in, en tot stand komt met en door de stad. Centraal staan de reuze-ogen die aan hoge gebouwen in de stad komen te hangen.

Het is een groots kunstproject dat 25 september 2014 van start gaat en veertig dagen lang de Bosschenaren de mogelijkheid biedt de stad, elkaar en zichzelf te gaan zien. Vanuit drie perspectieven wordt er naar de stad gekeken: ik, de ander en ons. Binnen ieder perspectief staat een ander kunstwerk centraal: OOG, LOS en O.N.S.. De drie kunstwerken functioneren autonoom, worden apart getoond en vormen samen een eenheid. Gezamenlijk met partners uit de stad worden deze kunstwerken gemaakt. Ook wordt er in samenwerking een educatietraject en een verdiepend programma georganiseerd.

Het stadsproject is bij uitstek een samenwerkingsproject. Door het leggen van verbindingen, het delen van kennis en netwerk kan dit multidisciplinaire project tot stand komen. Het project kent daarom vele samenwerkingspartners, waaronder WŸrth.

Waarom biedt WŸrth het stadsproject OOG Den Bosch een platform? Brigitte Hoppenbrouwers van WŸrth Nederland vertelt.

“WŸrth Nederland – en daarmee Kunstlocatie WŸrth – geeft het stadsproject OOG Den Bosch een platform, omdat het veel raakvlakken heeft waar wij als bedrijf voor staan. Het stadsproject legt verbindingen tussen mensen, als individu en als samenleving, op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Een andere overeenkomst is dat innovatie centraal staat: nieuwe mogelijkheden worden onderzocht en uitgevoerd.

In de tentoonstelling zijn de werken van GŸnter Grass goed te combineren met het werk van Lucas De Man, omdat beiden het beschouwende van de mens laten zien, zowel als individu en als samenleving.

Daarbij leggen we als Kunstlocatie WŸrth verbindingen. We hebben mondiaal inmiddels een collectie van 16.000 kunstwerken, waaronder schilderijen, sculpturen en grafieken, die tentoongesteld worden in eigen WŸrth kunstmusea. In Europa heeft de WŸrth-Groep zo’n veertien kunstmusea verspreid over Duitsland, Zwitsersland, Itali‘, Oostenrijk, Noorwegen, Nederland, Denemarken, Frankrijk, Belgi‘ en Spanje waar de bedrijfscollectie wordt getoond.”

 

Wat kunnen kunst en cultuur volgens WŸrth in algemene zin voor het bedrijfsleven betekenen?

“Met onze bedrijfscollectie behartigen we niet alleen de verzameling zelf, maar dragen we ook de filosofie van Reinhold WŸrth uit.”

Kunst en cultuur als integraal onderdeel van het bedrijf om kunst dichter bij de mensen te brengen. Daarmee kunnen we iets extra’s tonen waar we als bedrijf voor staan.

“Met onze bedrijfscollectie willen we onze medewerkers, onze relaties en de inwoners van ‘s-Hertogenbosch en daar buiten enthousiasmeren voor kunst en cultuur. Daarom is de toegang voor onze Kunstlocatie kosteloos en bieden we ons educatief programma voor scholen gratis aan.”

Jullie zijn ŽŽn van de vele partners van stadsproject OOG Den Bosch, wat is de bijdrage van WŸrth?

“Naast de tentoonstelling waarbij we een jaar lang de making of en de resultaten van het stadsproject tonen, staat de testopstelling van de kunstinstallatie OOG bij ons op het dakterras. Dit eerste OOG is 4 april jongstleden officieel onthuld en is uitsluitend bedoeld om te testen. Audiovisuele technieken moeten worden afgestemd voor de animatie die in het OOG wordt getoond. Het is daarom niet toegankelijk voor publiek, wel kunnen bezoekers van de Kunstlocatie de installatie van dichtbij bekijken.

Tevens dragen we in natura bij met bevestigings- en montagematerialen voor de kunstinstallatie OOG die ontworpen is door Pascal Leboucq en samen met Van Krieken Design & Engineering wordt gerealiseerd.”

Het stadsproject OOG Den Bosch start in september 2014, wat verwacht je het komende jaar?

De combinatietentoonstelling OOG in OOG – mijn eeuw, mijn stad loopt een heel jaar. Er zullen aanvullingen en wisselingen komen van de objecten uit de tentoonstelling, waardoor het dynamische project van het begin tot en met het einde te volgen zal zijn. We hopen dat we veel enthousiaste bezoekers krijgen, mensen van verschillende leeftijden en vanuit allerlei hoeken uit de samenleving.”

We geloven in het stadsproject OOG Den Bosch, juist omdat het verbindingen legt in de stad en de stad laat zien. WŸrth vindt het belangrijk om naar buiten te kijken, naar haar klanten en de markt.

“Het leggen van verbindingen is belangrijk. Hierin treffen OOG Den Bosch en WŸrth elkaar.

We willen met de tentoonstelling een podium bieden dat bijdraagt aan de zichtbaarheid van het stadsproject, zodat de OGEN kunnen gaan reizen naar andere steden en landen.”

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie