Meerjarensubsidies Professionele Kunsten ’21-’24 BrabantStad informatiesessie

Op 27 november presenteert de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad de subsidieregelingen voor professionele kunsten voor de jaren ’21-’24. De aanwezigen krijgen een toelichting op de regelingen en informatie over het aanvragen. De meerjarensubsidies worden 3 december gepubliceerd. Er is alle ruimte voor het stellen en beantwoorden van vragen. De bijeenkomst is in De Kazerne in Eindhoven, begint om 15.00 uur.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie