Nieuwe regeling voor samenwerking cultuur en sociale domein

Op 6 januari 2020 is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden-stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein gepubliceerd. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is deze regeling wellicht geschikt hiervoor. De regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten. Het is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen het Ministerie van OCW , het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. De regeling opent 31 januari 2020 en sluit 14 september 2020.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie