Nieuwe regeling Stimuleringsfonds : Vierjarige instellingssubsidie 2021-2024

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt in de beleidsperiode 2021-2024 een nieuwe subsidiemogelijkheid. Toonaangevende Nederlandse instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse digitale cultuur, vormgeving en architectuur en alle mogelijke crossovers kunnen een vierjarige instellingssubsidie aanvragen. Deze regeling wordt in januari 2020 gepubliceerd op de website van het fonds. Vanaf 1 maart 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.  Deadline is 8 mei 2020. Het aangevraagde subsidiebedrag is minimaal € 200.000 per kalenderjaar en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie