Onderzoek naar kennis, normen en gedrag culturele professionals over financiering

Ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve professionals komen niet alleen moeizaam aan financiering voor hun praktijk door een relatief laag inkomen. Een negatieve houding ten opzichte van ondernemend denken en handelen, gebrek aan financiële kennis en risicomijdend gedrag spelen hierbij ook een rol. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze beperken zich vooral tot die vormen van financiering die ze al kennen en bij hun collega’s zien, zoals subsidies, en maken geen gebruik van voor hen onbekendere vormen, zoals lenen en crowdfunding. Twee derde van de onderzochte kunstenaars en creatieven blijkt financieel risicomijdend te zijn. Het lijkt volgens de onderzoekers alsof ze bereid zijn om vanuit een artistieke drang op dat gebied veel risico’s te nemen, maar ertoe neigen alle risico’s met betrekking tot financiën te minimaliseren vanwege hun slechte financiële situatie.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie