Ontwerp opdracht kloostericonen Brabants Kloosterleven

Bedrijf: Brabants Kloosterleven

Deadline: 15 augustus 2020

Het kloosterleven en Brabant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijna 700 gebouwen en de levensverhalen van ontelbaar veel Brabanders zijn daar getuige van. De provincie Noord-Brabant wil het verhaal en de maatschappelijke waarde van het kloosterleven doorgeven aan toekomstige generaties. In 2021 vieren diverse kloosters hun jubileum. Een mooie gelegenheid om tijdens dit jubileumjaar stil te staan bij het verhaal van bijna 1000 jaar kloosterleven in Brabant en de impact ervan op onze samenleving nu.

 

De opdracht

Om de iconische kloosters voor de samenleving te behouden, is het van belang de betekenis van de kloosters telkens weer te laten zien. Daarom nodigt de provincie ontwerpers en kunstenaars via deze openbare oproep uit een product te ontwerpen om de kloosterverhalen op een andere manier te vertellen. Symbolen, kleding, kleuren, voorwerpen kunnen inspireren tot nieuwe verbeeldingen om idealen van kloosterordes door te geven. Daarom deze opdracht geïnspireerd op de karakteristieken van 15 kloosterlocaties, de verhalen, iconen en gebruiken van het klooster. De ontwerp opdracht is tweeledig:

  • draagbaar souvenir (3D)
  • bijbehorende prentkaart (2D, formaat )

 

Aanbod en aanmelden

De 5 gekozen ontwerpers krijgen een opdracht van € 1.500,- (ex. BTW) voor het maken van drie concrete ontwerpen van een souvenir met bijbehorende prentkaart gekoppeld aan drie kloosterlocaties. En nog een keer € 1.000,- (ex. BTW) voor de uitvoering van de drie ontworpen souvenirs. De ontwerpen worden meegenomen in uitingen rond het jubileumjaar van het Brabantse Kloosterleven.

In het aanmeldformulier lees je waar het ontwerp aan moet voldoen (voorwaarden) en wanneer je kunt deelnemen (spelregels). Stuur het uiterlijk 15 augustus 2020 in via mail@c-mone.nl.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie