Open Call: Artist in residence Zuiderhout

Organisatie: Park Zuiderhout

Deadline: 5 mei 2020

Artistieke doelstelling
AIR De Missie geeft kunstenaars van alle disciplines de gelegenheid de betekenis van religie/zingeving en spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving te onderzoeken in contact met de bewoners van Park Zuiderhout. Park Zuiderhout is een bijzondere plek met een rijke historie. Het bijna honderdjarige Missiehuis in Teteringen (Breda) wordt omringd door de bossen. Wat eens een groot-seminarie was, is nu een bloeiende woonwijk voor kwetsbare ouderen waar het leven gevierd wordt. Nog steeds is een derde van de bewoners religieus, vooral paters en broeders van verschillende congregaties.

Programma
AIR De Missie biedt drie opeenvolgende residenties van drie maanden namelijk: 1 september tot en met november 2020, december 2020 tot en met februari 2021 en maart tot en met mei 2021. Er wordt gewerkt en gelogeerd in het oude Missiehuis. Eén van de residenties is bedoeld voor een kunstenaar uit een voormalig missieland. Via een Open Call en op uitnodiging wijst een selectiecommissie toe. Tijdens de residentie vindt er een bezoek plaats van een curator.

Als onderdeel van de artist-in-residence vinden er voor elke kunstenaar twee presentatie-momenten plaats. Aan het einde van de residency-periode is er een passende presentatie op Park Zuiderhout. Daarnaast is er elk jaar een groepstentoonstelling van de drie residenten in samenwerking met Stedelijk Museum Breda (SMB) in de programmaruimte NEXT In deze expositie wordt een relatie gelegd met de collectie cultureel erfgoed van het museum. Bij de tentoonstelling in het SMB wordt een publicatie gemaakt.

Budget
Naast kost en inwoning is er een honorarium beschikbaar van €4000  en een vergoeding van €1000  voor productiekosten per residentie. Voor de expositie in het Stedelijk Museum krijgt men conform de richtlijnen kunstenaarshonoraria van het Mondriaanfonds €1000 honorarium. De kunstenaar staat één kunstwerk af aan de collectie Zingeving en Spiritualiteit van Park Zuiderhout. Doel is collectievorming en exposeren.

Richtlijnen aanmelding
Wij richten ons op mid-career kunstenaars met een stabiele beroepspraktijk. Kunstenaars worden gevraagd een beknopt werkplan (max. 1 A-4) voor de residency-periode en een portfolio in te leveren. In het werkplan wordt duidelijk vanuit welke beroepspraktijk de betekenis van religie/ zingeving en spiritualiteit wordt onderzocht. We verwachten wederkerigheid in de vorm van contact met bewoners. Aanmelding en informatie via airdemissie@parkzuiderhout.nl en de website www.parkzuiderhout.nl/airdemissie.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie