gevoed door Kunstloc Brabant
~

Artistieke doelstelling

AIR De Missie geeft kunstenaars van alle disciplines de gelegenheid de betekenis van zingeving, spiritualiteit en religie in onze hedendaagse samenleving te onderzoeken in contact met de bewoners van Park Zuiderhout. 

~

Over Park Zuiderhout

Park Zuiderhout is een bijzondere plek met een rijke historie. Het bijna honderdjarige Missiehuis in Teteringen (Breda) wordt omringd door de bossen. In de afgelopen decennia is het terrein omgevormd tot een levendige woongemeenschap voor ouderen die ondersteuning kunnen krijgen in de vorm van thuiszorg, verpleeghuiszorg en een breed welzijnsaanbod. Park Zuiderhout gelooft in de kracht van kunst als middel om te werken aan gezondheid en welzijn. Daarom startten we eind 2020 artist-in-residence De Missie.

~

Programma

AIR De Missie biedt een residentie van drie maanden, namelijk: 1 oktober tot en met 31 december 2022. Er is een ruim atelier beschikbaar met een aparte logeerkamer. Via een Open Call en op uitnodiging wijst een selectiecommissie toe. Tijdens de residentie kan een bezoek plaatsvinden van een curator. Als onderdeel van de artist-in-residence vinden er voor de kunstenaar twee presentatiemomenten plaats. Aan het einde van de residentie-periode is er een passende presentatie op Park Zuiderhout. Daarnaast is er elk jaar een groepstentoonstelling van de drie residenten in samenwerking met Stedelijk Museum Breda (SMB)

~

Budget

Naast kost en inwoning is er een honorarium beschikbaar van €4000 (incl. BTW) en een vergoeding van €1000 (incl. BTW) voor productiekosten per residentie. Voor de expositie in het Stedelijk Museum krijgt men honorarium conform de richtlijnen kunstenaarshonoraria van het Mondriaanfonds. De kunstenaar staat één kunstwerk af aan de collectie Zingeving en Spiritualiteit van Park Zuiderhout. Doel is collectievorming en exposeren.

~

Richtlijnen aanmelding

Wij richten ons op mid-career kunstenaars en social designers met een stabiele beroepspraktijk. Kunstenaars worden gevraagd een beknopt werkplan (max. 1 A-4) voor de residentie-periode en een portfolio in te leveren. In het werkplan wordt duidelijk vanuit welke beroepspraktijk de betekenis van zingeving, spiritualiteit en religie wordt onderzocht. We verwachten wederkerigheid in de vorm van contact met bewoners en een aanwezigheid van minimaal vier dagen per week. Kunstenaars met een speciale band met Noord-Brabant worden aangemoedigd om zich aan te melden.

AIR De Missie wordt mede mogelijk gemaakt door Kunstloc Brabant en het Stedelijk Museum Breda.

Aanmelding en informatie via airdemissie@parkzuiderhout.nl

Deadline: 1 juli 2022.

Bekijk de oproep