gevoed door Kunstloc Brabant
~

Voor beeldend kunstenaars bestaan er verschillende prijzen, subsidies en mogelijkheden. De Maker achter de Maker Award maakt het mogelijk voor kunstenaars om deze keer mensen te nomineren wier vakkundigheid en expertise een bijdrage hebben geleverd aan het verwezenlijken van hun ideeën. Deze nieuwe prijs erkent de prestaties van een ambachtspersoon die door een kunstenaar is ingeschakeld om een idee op de best mogelijke manier te realiseren. De winnaar wordt geselecteerd uit de nominaties die voortkomen uit een jaarlijkse Open Call. Deze nominaties worden besproken door een externe jury die bijeengebracht wordt door ons instituut, dat voorheen bekend stond als Witte de With Center for Contemporary Art. De winnaar ontvangt een geldprijs van €5.000. Deze prijs is ontwikkeld in samenwerking met het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.

~

Open call

Beeldend kunstenaars die meer dan vijf jaar ervaring hebben met het maken van kunstwerken en uitvoeren van projecten worden uitgenodigd om één of meerdere mensen te nomineren voor deze prijs. De nominatie mag uitsluitend betrekking hebben op een in Nederland gevestigd ambachtspersoon. Het nomineren bestaat uit het presenteren van de te nomineren ambachtspersoon en het schrijven van een korte motivatie waarin wordt uitgelegd op welke manier deze persoon van belang is geweest bij het ontwikkelen van één of meerdere kunstwerken of projecten.

Nominatieformulier