gevoed door Kunstloc Brabant
~

Hoe kunnen we een geluidswerend ontwerp maken, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan de omringende natuur en ook de verbeelding wordt aangesproken? Deze vraag staat centraal in de design challenge ‘Onze Energie, Ons Landschap’ voor het snelweglandschap van de A67 ter hoogte van de Strabrechtse Heide.

~

Met deze opdracht willen Staatsbosbeheer en Kunstloc Brabant een stimulans geven aan het verbindend ontwerpen waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen ruimtelijke kwaliteit, energieopwekking en natuurverbetering. We dagen ontwerpteams met deze opdracht uit om oplossingen te bedenken die specifiek voor deze plek of elders in Nederland toegepast kunnen worden. De oplossingen moeten innovatiever zijn dan een stapeling van de verschillende functies.

Met deze prijsvraag zoeken we naar slimme, duurzame en multifunctionele oplossingsrichtingen vanuit hernieuwbare energievormen. Hoe creëren we een duurzame geluidsvoorziening, die een meerwaarde levert aan:

 • de natuurlijke omgeving
 • het terugdringen van belastende uitstoot
 • de beleving van het gebied
 • het opwekken van energie
 • biodiversiteit
 • cultureel erfgoed
 • burgerparticipatie (hoe kun je conform het klimaatakkoord ook burgers een rol geven bij het realiseren van je idee?)
~

Meld je aan

Professionals vanuit de kennisvelden architectonisch ontwerp, landschapsontwerp, beeldende kunst en vormgeving en social design, hernieuwbare energie kunnen zich in teamverband aanmelden. Elk team bestaat uit twee tot maximaal vier personen, die elkaar qua expertise aanvullen zodat het goed mogelijk is tot een uitwerking te komen van de visie. Aanmelden kan tot en met 3 januari 2021.

De aanmelding bestaat uit twee documenten:

 • Word-document met daarin:
  • De naam van de contactpersoon/hoofdverantwoordelijke van het team + emailadres + telefoonnummer
  • Namen van de deelnemers binnen het team, leeftijd, aantal jaren relevante werkervaring en functieomschrijving per persoon binnen deze challenge (maximaal 50 woorden per persoon)
  • Een motivatie van maximaal 400 woorden waarin de affiniteit, ervaring en een visie op het onderwerp van deze Design Challenge wordt toegelicht.
 • Pdf-document met een beknopt portfolio (maximaal 2 x A3 met twee tot vijf relevante projecten in beeld én korte tekst, let daarbij op de leesbaarheid). Let op: er we vragen dus in het portfolio niet naar ontwerpoplossingen voor deze challenge.

De documenten mogen samen niet groter zijn dan 20MB en kun je via Wetransfer mailen naar: hermelinde.vanxanten@kunstlocbrabant.nl o.v.v. prijsvraag Onze Energie, Ons Landschap en de naam van je team. Met het opsturen van de documenten verbindt een team, met de opgegeven deelnemers, zich aan deelname (indien geselecteerd) aan de design challenge “Onze Energie, Ons Landschap”.

Meer info over aanmelden voor de design challenge

~

Hoe selecteren we?

Op basis van criteria selecteert een onafhankelijke jury 4 teams om deel te nemen aan de design challenge. De criteria zijn:

 • Kwaliteit en multidisciplinaire samenstelling van het team

 • Verbeeldingskracht en onderzoekend karakter van het portfolio
 • Overtuigingskracht van de motivatie die in de visie op de opgave naar voren komt

De resultaten van de challenge worden gepresenteerd tijdens de Landschapstriënnale 2021.