gevoed door Kunstloc Brabant
~

Publicatie: Erfgoed verandert mee - nieuw denkraam voor de analyse van gebouwd erfgoed

De zoektocht naar een nieuw denkraam startte bij het gedachtegoed van Steward Brand. In 1994 verscheen zijn boek How Buildings Learn – What happens after they’re built. De als bioloog opgeleide Amerikaanse schrijver Stewart Brand onderzocht in de jaren negentig hoe gebouwen gedurende hun levensloop veranderen. De werkgroep was benieuwd welke inzichten een analyse van het gebouwde erfgoed zou opleveren aan de hand van het gedachtegoed van Brand dertig jaar na de publicatie van How Buildings Learn, en onderzocht een viertal cases: de Tramremise in Hilversum, de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de Gelderlandfabriek in Culemborg en het AVRO-gebouw in Hilversum.

Het resulterende nieuwe denkraam voor een analyse van gebouwd erfgoed richt zich op verduurzamingsopgaven en de daarmee samenhangende interventies en geeft de gebruiker nieuwe handvatten om die opgaven beter te implementeren. Het is een holistische benadering waarin de fysieke (harde) en de immateriële (zachte) aspecten van het erfgoed zijn opgenomen.

 

Toepassing in werkateliers

Het denkraam gaat - in opdracht - door Code49 worden ingezet bij functiewijzigingen, koop- en verkoopprocessen, het vaststellen van gewenste interventies (bijvoorbeeld verduurzaming).

In een introductieatelier wordt het gedachtegoed van Stewart Brand en het nieuwe denkraam geïntroduceerd, alsook het werkboek bij het nieuwe denkraam. Na het introductieatelier kan, in opdracht, een specifieke casus worden uitgewerkt. Als vervolg op deze twee werkateliers kan een derde werkatelier worden gehouden waarin gewerkt wordt aan de programmatische aanpak van de casus.

 

Contact en meer informatie

Code49 - Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed - Doelstelling richt zich op het behoud van de toegankelijkheid en het waardebesef van gebouwd erfgoed.

Word lid van onze LinkedIn groep (https://www.linkedin.com/groups/12799206/) voor de laatste informatie en programma van de ateliers. Je ontvangt een uitgebreide brochure over de publicatie en de ateliers nadat je lid bent geworden van de groep.

Contactpersonen werkgroep Code49:

·       Hans Kars, hanskars@mensmerkenruimte.nl

·       Birgit Dulski: B.Dulski@nyenrode.nl

·       Annette Koenders: a.koenders@hilversum.nl

·       Menno Heling: menno@ifthenisnow.nl

·       Rob Docter: mail@robdocter.nl

·       Peter Rutten: info@prarchitectenburo.nl