gevoed door Kunstloc Brabant
~

Met de podiumkunstvoucher kunnen podiumkunstenaars in opdracht van een maatschappelijke organisatie nieuw werk maken of uitvoeren.

Het Fonds Podiumkunsten werkt hiervoor samen met vier maatschappelijke partners: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, De Zonnebloem, Jantje Beton en de Vereniging van Openbare Bibliotheken VOB. De vier partners kunnen samen in totaal honderd opdrachten verstrekken aan professionele podiumkunstenaars door vouchers ter waarde van 5000 euro in te zetten voor kleinschalige uitvoeringen. De live-uitvoeringen kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden. Het is belangrijk dat het plan past binnen de geldende coronamaatregelen.

~

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een aanvraag kan alleen worden gedaan door podiumkunstenaars, zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs, die een podiumkunstvoucher hebben ontvangen. Er kan worden aangevraagd voor een of meer makers en /of meerdere uitvoerenden. Per opdracht kan echter maar één voucher worden toegekend.

~

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager een professionele podiumkunstenaar zijn. Dit blijkt onder meer uit het feit dat regelmatig wordt opgetreden op relevante podia (waaronder ook festivals) en hiermee een inkomen uit gages wordt verdiend.

 

~

Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?

Er kan aangevraagd worden als de podiumkunstenaar is geselecteerd door een van de betrokken partners. Het loket is geopend van 15 juni 2021 tot en met 1 oktober 2021. Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier. Om subsidie aan te vragen, heeft u een inlogcode en wachtwoord nodig. Heeft u dat al, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen inlogcode en wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.eit dat regelmatig wordt opgetreden op relevante podia (waaronder ook festivals) en hiermee een inkomen uit gages wordt verdiend.

~

Beschikbare bedragen

Het maximum aan te vragen bedrag is 5.000 euro. Er is een budget van 500.000 euro beschikbaar.