gevoed door Kunstloc Brabant
~

Meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je aan!

Voor de curriculumherziening zoeken we leraren. Ben jij die enthousiaste en nieuwsgierige leraar die gemotiveerd is om mee te denken over de herziening van het landelijk curriculum?

~

In oktober vorig jaar leverden leraren en scholen hiervoor de bouwstenen, waar nu eerst een wetenschappelijke curriculumcommissie zich over zal buigen. In januari 2021 ontwikkel je samen met andere leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts deze bouwstenen tot concept-kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

~

In het kort

Wat:                   Werk mee aan de herziening van het landelijk curriculum (po en onderbouw vo); breng jouw expertise in en geef feedback.   

Wanneer:          Januari 2021 - december 2021 

Vergoeding:      Je werkgever wordt vergoed voor de tijd die je besteedt aan curriculum.nu ten behoeve van vervanging. 

Wie:                    In totaal zoeken we 80 leraren. De teams waarin je werkt, zijn opgesteld rondom een leergebied. We gaan werken met 9 bestaande leergebieden: Nederlands, Rekenen en Wiskunde, Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Engels/MVT, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

~

Dit is dé kans om mee te werken aan de kerndoelen van morgen. En zo bij te dragen aan de voorbereiding op de toekomst van alle leerlingen in Nederland. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en je vakexpertise te vergroten. 

De ontwikkeling voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs start in 2021, hiervoor kun je je nog niet aanmelden.

Meld je aan