Open call ontwerp ‘Praotplek’ Tilburg.

Cultuur is een belangrijke bouwsteen voor een leefbare stad en daarom willen we een fysiek, creatief en karakteristiek symbool creëren dat Tilburgers én bezoekers inspireert tot reflectie en verhaal. We vragen een ontwerpvoorstel voor een mobiele ontmoetingsplek die beantwoordt aan de gebruikersvraag en de uitgangspunten voor ontwerp.

Geïnteresseerde ontwerpers vragen we om een geïllustreerd portfolio, een cv en daarnaast een visie met motivatie van maximaal 400 woorden (1 A4).Dit om de kosten beperkt houden want in deze fase is er geen sprake van een honorarium.Uiterste datum van indiening: 2 juni 2019

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie