gevoed door Kunstloc Brabant
~

De Akademie van Kunsten (AvK) kiest in 2021 zes nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties. Leden van de AvK zijn vooraanstaande kunstenaars uit alle artistieke disciplines en worden gekozen op grond van nominaties.

~

De Akademie is het forum voor debat over het belang van kunst in de samenleving. Concreet heeft zij tot doel: het vertolken van de stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van de interactie tussen wetenschap en kunst. Vanaf nu kunnen er nominaties worden ingediend.

~

Wie komen in aanmerking?

In aanmerking voor het lidmaatschap komen kunstenaars in Nederland:

  • die zich artistiek hebben onderscheiden door bijvoorbeeld prijzen en internationale erkenning;
  • die een inspiratiebron zijn voor jonge kunstenaars.
  • die over een brede belangstelling voor de andere kunstendisciplines, maatschappelijke vraagstukken en de wetenschap beschikken;
  • die zich willen inzetten voor taken die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Akademie van Kunsten.
~

Wie mogen nomineren?

Deze nominatieronde staat voor iedereen open. Per indiener mogen maximaal 2 kandidaten voorgedragen worden. Zelfnominaties worden niet in behandeling genomen. De voordrachten zijn vertrouwelijk - informeer de kandidaat dus niet.

~

Indienen van nominaties

Het indienen van een nominatie gaat door middel van een eenvoudig online nominatieformulier. Schrijf een motivatie over waarom de kandidaat goed bij de Akademie past op basis van de hierboven genoemde criteria.

Vul hier het nominatieformulier in