Stimuleringsfonds: denk je mee-sessies

De uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) betekent voor het Stimuleringsfonds het startsein om het nieuwe beleid te formuleren. In september organiseert Het Stimuleringsfonds Creative Industrie drie bijeenkomsten voor makers waarin ze de contouren van het nieuwe beleid met het werkveld willen bespreken. De bijeenkomsten hebben tot doel om inzichten uit het ontwerpveld op te halen en ideeën voor nieuw beleid te toetsen, zodat er geen afstand ontstaat tussen beleid en werkveld. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe sluiten de regelingen en programma’s van het fonds hierbij aan? Denk je mee?

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie