Over de grens: Frank van den Eijnden trapt de themamaand af

In juli en augustus gaat Mestmag.nl over de grens. Niet met de reiskoffer in de ene hand en vliegtickets in de andere hand. Maar door te schrijven over projecten, initiatieven en Brabanders die ‘over de grens’ zijn gegaan. Wij zijn namelijk erg nieuwsgierig naar mooie voorbeelden van projecten die de Brabantse of Nederlandse grens overgingen. Of projecten die hun eigen grens verlegd hebben. Frank van den Eijnden, Programmamanager VisitBrabant en Directeur Van Gogh Brabant, trapt de themamaand #overdegrens af.

Geschreven door Frank van den Eijnden

Brabantse makers gaan met grote regelmaat over de grens. Niet alleen omdat kunst geacht wordt grensoverschrijdend te zijn, maar ook omdat het Brabantse podium niet altijd genoeg ruimte biedt. Zo ook onze mondiaal meest geroemde en grensverleggende kunstenaar Vincent van Gogh. Hij ging in de laatste jaren van zijn leven de grens over om te kunnen groeien in zijn kunstenaarschap. Toch wil ik juist de andere kant van het overschrijden van grenzen belichten. Brabanders zijn reislustig en gaan zelf graag de grens over. Ook als het om cultuur gaat. Al jaren genieten meer Brabanders van kunst en cultuur buiten onze regio dan dat er niet-Brabanders naar Brabant komen om te genieten van het cultuuraanbod.

We slagen er de laatste jaren voorzichtig in om stappen te zetten in het ophogen van buitenlands bezoek. De internationaal bejubelde Bosch tentoonstelling en het Van Gogh jaar zijn sprekende voorbeelden geweest. Dit jaar geven we hier in Brabant een voorzichtig vervolg aan met het internationaal positioneren van Design. De inspanningen rondom thema’s werpen haar vruchten af, maar kennen ook hun tijdelijkheid wanneer er geen lange termijn doelen aan gekoppeld worden. Voor de samenwerkende partijen rondom Van Gogh is het succes van 2015 aanleiding geweest om haar ambities op een hoger niveau te leggen. De Van Gogh erfgoedlocaties werken nu samen met Het Noordbrabants Museum aan het realiseren van een nieuwe grote tentoonstelling rondom Van Gogh in 2019. En daarnaast het verkrijgen van het European Cultural Heritage label. Een samenwerking die zowel nationale verbanden legt met het Van Gogh Museum en Kršller-MŸller Museum als internationale verbanden met Van Gogh musea en locaties in Belgi‘ en Frankrijk. Deze stappen zijn noodzakelijk om ook in Brabant te kunnen profiteren van de sterke toename van internationaal bezoek aan Nederland.

De inspanningen rondom thema’s werpen haar vruchten af, maar kennen ook hun tijdelijkheid wanneer er geen lange termijn doelen aan gekoppeld worden.

Samenwerken is niet vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk. We hebben er in Brabant onze mond vol van dat we zo goed zijn in samenwerken. Maar is dat ook echt zo? Culturele instellingen weten elkaar goed te vinden als het om artistieke samenwerking gaat. Echter bij publieksbereik, het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie en het samen investeren in het vergroten van onze internationale reikwijdte, blijkt het eigenbelang vaak voorop te staan. Ook in de samenwerking tussen de Europese Van Gogh instellingen blijft het tijd en energie kosten om de gezamenlijke koers vast te houden. We houden het vol door telkens een nieuw gezamenlijk doel als tussenstap te formuleren. Zonder die stapjes verdwijnt de energie en valt een samenwerking terug naar eigenbelang.

Hoe krachtig zou het zijn als alle musea in Brabant die hedendaagse kunst en design programmeren, samen met de Designlabs en werkplaatsen ŽŽn op elkaar afgestemde jaaragenda zouden hebben? Een klein beetje tijd en budget samenvoegen doet wonderen. Maar bovenal is het belangrijk om de bereidheid te tonen om je eigen koers een beetje te willen verschuiven. Met een krachtiger geheel als resultaat. De voorbeelden van een gezamenlijke aanpak hebben laten zien dat het loont om samen op te trekken om publiek naar Brabant te lokken. Het loont overigens niet alleen voor de eigen instelling, maar ook voor de regionale economie. En dat is uiteindelijk weer een prachtig uitgangspunt om een derde geldstroom voor jouw instelling op gang te krijgen. 

Het is belangrijk om de bereidheid te tonen om je eigen koers een beetje te willen verschuiven.

Rijk en Provincie

Op dit moment start nieuwe beleidsplanperiode, ook kunstenplanperiode. En hoewel 2017 nog ver weg lijkt, blijkt uit dit artikel dat we er vanaf eind 2014 naartoe hebben gewerkt.

Dit artikel is zorgvuldig samengesteld op basis van opgevraagde informatie en een brief van minister Bussemakers aan de Eerste Kamer over de culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie