Over Mestmag.nl

Mestmag.nl is de community voor cultuur in Noord-Brabant. Op deze website, op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram en met Trends & ontwikkelingen tonen we de waarde van kunst en cultuur en laten we bijzondere en innovatieve kunst en cultuur uit Brabant zien. Mensen die in de kunst- en cultuursector werken blijven door het volgen van Mestmag.nl op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten in de sector. Van 2013 t/m 2016 verscheen MEST magazine.

 

partners

Mestmag.nl is een initiatief van Kunstloc BrabantCubiss en Brabant C.

 

contentpartners

Wij werken op het gebied van content samen met Culturele Vacatures, Cultuur+ondernemen, Cultuurmarketing, CultuurCollege, NHTV, DURF! en InBrabant.

 

aan mestmag.nl werken mee

Op onze website verschijnen wekelijks nieuwe artikelen die worden geschreven door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Projectteam

Naast de vrijwillig redacteuren wordt Mestmag.nl dagelijks bestierd door een projectteam.

Anderen over Mestmag.nl

Can I just say I am reading Mestmag.nl weekly and that is so freaking nuttig. I love the combo of this kind of information in one place.

Juliet Gagnon

Mag ik heel even zeggen: Petje af! Voor de bijzonder inspirerende facebook pagina, Voor het mega toffe magazine, Voor de jaloersmakende vormgeving, Voor de goeie insta platform. Mega bedankt! Jullie worden enorm gewaardeerd!

Daphne D’Achard