Subsidieregeling Professionele Kunsten Noord-Brabant

Van 3 december 2019 tot 31 januari 2020 kunnen professionele culturele instellingen een aanvraag indienen voor de 4-jarige ‘subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024’. Voor deze nieuwe Kunstenplanperiode is jaarlijks bijna € 6 miljoen provinciaal geld beschikbaar.  Nieuw is dat de gemeenten Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie hun regelingen op elkaar afgestemd hebben. Dit om de administratieve rompslomp voor aanvragers te beperken. Die hoeven hierdoor niet 5 compleet verschillende processen te doorlopen, maar kunnen bij Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg op dezelfde manier aanvragen. Eindhoven heeft een eigen regeling, maar hanteert wel dezelfde criteria en termijnen. Ook deze gemeenten geven allemaal subsidie voor 4 jaar, en ook de inschrijvingstermijn voor de regeling is hetzelfde. De Brabantse regeling is sturend in plaats van volgend aan het Rijk. In de aflopende regeling was geregeld dat Noord-Brabant bijdragen van het rijk of de fondsen zou matchen. Die bepaling is vervallen.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie