Symfonieorkesten hebben ruim € 20 mln. extra nodig

De Vereniging van Nederlandse Orkesten omarmt de Code Fair Practice, en zal in dat kader zeker  voldoen aan de eisen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 stelt.  De VvNO, FNV Media & Cultuur en de Kunstenbond vragen in een brief van 16 november aan de Vaste Kamercommissie OCW en de woordvoerders cultuur  bijzondere aandacht voor de toenemende klem waarin de orkesten komen als gevolg van onvoldoende stijgende budgetten en de vanuit goed werkgeverschap en nieuwe sociale wetgeving stijgende personeelslasten. Ruim € 20 mln. extra is nodig.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie