Talentontwikkeling binnen een internationaal netwerk

In september is de achtste editie van het Apprentice/Master project van Kunstpodium T van start gegaan. Dit jaar worden 122 talentvolle, jonge kunstenaars in hun afstudeerjaar van Fine Arts gekoppeld aan 26 bekende hedendaagse kunstenaars. Het project kent een brede internationale samenwerking met 19 academies uit 10 verschillende landen, waaronder Engeland, Spanje en China. Wat maakt het project tot zo’n internationaal succes, vraagt Miranda zich af namens MEST?

Geschreven door Miranda den Dekker

Ik ga langs bij Zeus Hoenderop, directeur en oprichter van Kunstpodium T. Zeus begint bij het uitgangspunt: “De vraag die centraal staat, is wat je als kunstenaar nodig hebt in de beroepspraktijk.” In 2006 startte hij een galerie voor eindexamenstudenten van de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Zeus vroeg hen eigen werk te ontwikkelen en in estafette te exposeren. Vanuit dit project is in 2007 Kunstpodium T opgericht, en later ook het Leerling/Meester project. De huidige projectcošrdinator is Ingrid de Rond die in 2012 zelf deelnemend student was van het project.

https://vimeo.com/114254186

Internationale context

Kunstpodium T werkt sinds 2011 samen met kunstacademies in Belgi‘. De eerste internationale stap vond plaats via een uitwisselingsstudent uit Nottingham in Rotterdam. Zeus vertelt: “Via deze student ben ik in contact gekomen met Nottingham Trent University. Ik had ook op zoek kunnen gaan naar contactgegevens, maar het ging organisch.” Sinds vorig jaar is het project internationaal gegaan en is er gekozen het project te vertalen van Leerling/Meester in Apprentice/Master. De reden om internationaal te gaan past bij de huidige internationalisering. Zeus verwoordt het als volgt: “Als kunstenaar in Tilburg woon je niet in Tilburg, maar in de wereld.”

Als kunstenaar in Tilburg woon je niet in Tilburg, maar in de wereld.

Het project is ook opgepikt door Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In haar kamerbrief Ruimte voor talent in het cultuurbeleid uit augustus 2014 beschrijft zij het project als “Een mooi initiatief om de overgang tussen opleiding en arbeidsmarkt te versoepelen.” Eerder in haar brief schrijft ze over een internationaal netwerk van kunstenaars dat twee kanten op werkt: Nederlandse talenten bewegen zich over de hele wereld e_n Nederland trekt veel internationale studenten en kunstenaars aan. Kunstpodium T versterkt dit door bij de start van het project alle studenten uit te nodigen in De Pont museum in Tilburg voor het symposium The Day of the Young Artist. In diezelfde week worden vervolgens portfoliopresentaties gehouden door alle studenten om zich te presenteren aan elkaar en aan Kunstpodium T.

Ontmoeting en dialoog

Belangrijk in het project is het cre‘ren van ontmoetingen. Tijdens de portfoliopresentaties kunnen de studenten elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over hun werk. Vervolgens worden groepjes van drie ˆ vier afstudeerders gekoppeld aan een hedendaagse kunstenaar. Ze gaan met elkaar in dialoog en presenteren hun werk later het jaar in een expositie. Daarnaast is het project een ontmoeting tussen meesters uit verschillende landen en een samenwerking en uitwisseling tussen academies. Academies die meedoen begrijpen de meerwaarde, de ontwikkeling. Als ik Zeus vraag waar hij het meest trots op is, zegt hij: “Iets kunnen doen wat werkelijk iets verandert voor kunstenaars. Door de variatie aan leerlingen, meesters en locaties is een ontmoeting op maat mogelijk.”

In beweging blijven

De ontwikkeling van het Apprentice/Master project staat niet stil. Naast de internationale groei ontwikkelt het project zich wat betreft inhoud. “Kunstpodium T kijkt niet naar trends, maar naar wat nodig is. Evaluatie en terugkoppeling zijn wat mij betreft het succes van het project,” vertelt Zeus. In mei organiseerde Kunstpodium T als slotevent van de vorige editie een Apprentice/Master Meetup. Alle studenten en meesters kwamen samen om in dialoog te gaan. De hedendaagse kunstenaars gaven in dit geval niet te antwoorden, maar stelden de vragen om met elkaar ervaringen, oplossingen en alternatieven uit te wisselen. Met als onderwerp de kunstenaarsidentiteit en zijn positie en rol binnen de scene en de maatschappij.

Op dit moment doet Kunstpodium T door middel van evaluaties onder alumni onderzoek naar mogelijkheden om het project uit te breiden tot een duurzame, internationale infrastructuur voor jonge Europese kunstenaars, academies en expositieruimtes.

Een eerlijk en puur verhaal, dat gaan mensen zien en ondersteunen

Droom en geloof

Tot slot vraag ik Zeus wat hij geleerd heeft van het Apprentice/Master project. “Dat voor de ontwikkeling van Kunstpodium T hetzelfde geldt als voor de ontwikkeling van je identiteit als kunstenaar: het gaat om het volgen van je dromen en vasthouden waar je in gelooft, hoe onorthodox ook. Blijf geloven in je eigen werkelijkheid en maak mensen enthousiast om daarin te delen, dat levert medestanders op in de loop der tijd. Een eerlijk en puur verhaal, dat gaan mensen zien en ondersteunen. Zo wordt je droom gemanifesteerd tot een succes,” geeft Zeus mee.

De eerste expositie van het Apprentice/Master project 2015/2016 is nog tot en met 15 november te zien bij Kunstpodium T in Tilburg.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie