innovatie

Het Creativity World Forum werd op maandag 21 oktober verwelkomd door de Provincie Noord-Brabant. Meer dan 100 sprekers kwamen bijeen om het over creativiteit, innovatie en de verandering van het onvermijdelijke te hebben. Robin Berkelmans ging voor MEST op pad en kwam terug met één conclusie: het is tijd om uit je luie stoel te komen.

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waar zo’n 150 leraren en schoolleiders zich onder de noemer ‘Curriculum.nu’ over bogen. Adviseur voortgezet onderwijs Annemiek Tekstra ziet kansen. ”Zet kunstvakdocenten in om mee te denken over hoe het onderwijs echt kan vernieuwen.”

De Zuiderwaterlinie is een gebied dat de grens tussen Brabant en de noordelijke helft van Nederland markeert, maar waarvan de geschiedenis bij weinig Brabanders bekend is. Rooijakkers werk ‘niet vechten, maar hechten’ is een symbool om de historische verbondenheid van de Zuiderwaterlinie te verbeelden en een illustratie van wat beeldende kunst voor een gebied als de Zuiderwaterlinie kan doen.